Povratak na naslovnicu PP-Žumberak

NOVOSTI


Održana radionica o postupanju s ozlijedjenom, uginulom ili bolesnom jedinkom strogo zaštićene vrste

Šibenik, 21. studenog 2016.

Djelatnici Ustanove sudjelovali su na radionici „Jačanje uloge čuvara prirode i djelatnika stručnih službi u postupanju s ozlijeđenom, bolesnom ili uginulom jedinkom strogo zaštićene vrste“ koja se održala u prostorima Udruge Sokolarski centar u Dubravi kod Šibenika. Radionice je organizirala Hrvatska agencija za okoliš i prirodu u okviru Programa edukacije djelatnika u zaštiti prirode, a kroz projekt IUCN-a „Towards Strengthened Conservation Planning in South-Eastern Europe“. Teorijska predavanja i vježbe održao je Emilio Menđušić iz Udruge Sokolarski centar.

Susret slovenskih i hrvatskih partnera u projektu ENJOYHERITAGE

Tri Kralja - Pohorje, 16. i 17. studeni
Održan je prvi radni sastanak projektnih partnera koji su u okviru projekta ENJOYHERITAGE postavili zajednički cilj »razvoj održivog obiteljskog turizma u zajedničkom pograničnom području na temelju atraktivne interpretacije prirodne i kulturne baštine«.
U projekt je uključenih sedam slovenskih i hrvatskih partnera: Općina Slovenska Bistrica kao vodeći partner i partneri Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode (PJ Maribor), Zavod za turizam Maribor-Pohorje, Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje, Općina Vrsar, grad Ozalj i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-Zagorske županije.
Svrha inicijalnog sastanka bila je prezentacija i upoznavanje s ulogama partnera, pregled zajedničkog plana rada, komunikacijske strategije i stjecanje znanja za uspješno upravljanje odnosno provedbu projektnih aktivnosti.
Dvodnevni radni sastanak partnera završio je studijskim obilazkom Crnog jezera.
Projekt, koji se u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska djelomično financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, trajat će do sredine 2019. godine.

Održan 10. Skup stručnih službi

NP Plitvička jezera, 9.-11.11.2016.

Djelatnici naše Ustanove sudjelovali su od 9.-11.11.2016. na jubilarnom 10. Skupu stručnih službi koji se održao u hotelu Jezero u Nacionalnom parku Plitvička jezera. Tijekom tri dana pojedini djelatnici stručnih službi te Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, kao i brojni vanjski predavači, održali su čitav niz predavanja i radionicu s ciljem edukacije djelatnika i unaprijeđenja rada stručnih službi zaštićenih područja. Za sudionike skupa bio je organiziran i stručni terenski obilazak dijela Nacionalnog parka.

Održana radionica za ovlaštene vještake ministarstva i članove interventnog tima za vuka i risa

Krasno i Kuterevo, 9.-11.11.2016.
Projekt integracije u EU Natura 2000 nastavio se i ove godine održavanjem radionice za ovlaštene vještake Ministarstva i članove Interventnog tima (kasnije u tekstu IT) za vuka i risa, pod nazivom "Jačanje sposobnosti provođenja plana upravljanja velikim zvijerima". Radionica je održana u Krasnu i Kuterevu od 09. do 11. studenog 2016. godine.
Prvi dan radionice bio je rezerviran za ovlaštene vještake Ministarstva, a predstavljene su zakonske osnove i sadržaj novog Pravilnika o naknadi štete od životinja strogo zaštićenih vrsta. Također se raspravljalo o dopuštenim radnjama i zahvatima na sprečavanju štete. Ovlašteni vještaci su upoznati sa dodatnim kriterijima za naknadu štete i odštetnim cjenikom, a za praktični dio su vježbali rad na Zapisniku o očevidu.
Drugog dana radionici su uz vještake prisustvovali i članovi IT za vuka i risa. Predavanje je održala dr. sc. Maja Lang Balija: O poskoku i očevidu šteta od poskoka, a prof. dr. sc. Josip Kusak nastavio s prezentacijom : Standardi za monitoring velikih zvijeri u RH. Mr. sc. Jasna Jeremić je iznijela prezentaciju: Zabilježena smrtnost vukova i štete na domaćim životinjama 2015./2016. godine. Zatim su prof. dr. sc. Josip Kusak i dr. sc. Goran Gužvica održali predavanje o telemetrijskom praćenju vuka i risa 2015./2016. Za kraj dana prezentiran je Protokol o postupanju IT za vuka i risa.
Trećeg dana radionice, koji je održan u Kuterevu, osim ovlaštenih vještaka i članova IT za vuka i risa, također su se pridružili i članovi Interventnog tima za gospodarenje smeđim medvjedom u RH. Za vježbu IT-a je bio praktični rad: pregled i mjerenje tijela vuka. Svi sudionici su također prisustvovali vrhunskoj izvedbi tima eksperata s Veterinarskog fakulteta iz Zagreba, koji su puškom za uspavljivanje bolesnog medvjeda iz utočišta prvo uspavali, a zatim napravili rentgenski snimak bolesne noge i postavili dijagnozu – artroza kuka. Nakon praktičnog dijela nastavljeno je s kratkim osvrtom na Protokol Interventnog tima za gospodarenje smeđim medvjedom u RH, te prezentacijom međunarodnog protokola rada IT i usporedbama s važećim protokolom u RH. Za kraj trodnevne radionice održana je prezentacija „Vodiča za rad IT“.
Važnost ove radionice, kao i "Vodiča za rad IT" je u naglasku na strategiji i savjetima za učinkovitu komunikaciju i suradnju s lokalnim zajednicama u pokušajima rješavanja sukoba između ljudi i velikih zvijeri.

Održan 16. Godišnji seminar čuvara prirode

NP Plitvička jezera, 19. - 21. listopada 2016.

U organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 19. – 21. listopada u Nacionalnom parku Plitvička jezera održan je 16. Godišnji seminar čuvara prirode.
Na seminaru je prisustvovalo 120 čuvara prirode iz svih zaštičenih područja u Republici Hrvatskoj. Posebni gost bio je Sean Willmore, predsjednik IRF-a. Tijekom seminara čuvari su također prikupili 3.500,00 kn donacija za žene i udovice stradalih čuvara prirode diljem svijeta.

Završen program „Zelena linija“: nabavljeno električno vozilo, električni bicikli te postavljene dvije punionice za električna vozila


Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokrenuli su program „ Zelena linija“ s ciljem poticanja nabave električnih vozila, plovila i ostalih prometnih sredstava u 8 nacionalnih i 11 parkova prirode u Republici Hrvatskoj. Javne ustanove su na taj način dobile priliku biti nositelji zelenih trendova te kroz vlastiti vozni park osnažiti zaštitu područja kojim upravljaju.
Naša ustanova uspješno je završila sve aktivnosti koje smo predvidjeli u sklopu gore navedenog programa. Tako smo ove godine nabavili jedno električno vozilo, deset električnih bicikala te postavili dvije električne punionice.
Električni bicikli od ove su jeseni dostupni posjetiteljama za dnevni najama. Cijena najma te ostale uz to vezane informacije dostupne su na našim web stranicama.
Električne punionice postavljene su uz eko-centre Slani Dol i Budinjak. Vozačima je za punjenje potrebna aplikacija na smartphonu "PlugSurfing" ili RFiD kartica. Radno vrijeme punionice je od 0-24 sata a punjenje je besplatno.
Eko-centar Budinjak zatvara vrata do proljeća


Dragi posjetitelji, Eko-centar Budinjak od ovog vikenda (29. i 30. listopada 2016.) prestaje s dežurstvima vikendima i blagdanima. Kroz tjedan smo otvoreni za unaprijed dogovorene grupe, koje se mogu najaviti na brojeve telefona +385 (0)1 3327 659 ili +385 (0)98 912 3011 te mail adresu voditeljice Eko-centra Budinjak – dubravka.kranjcevic@park-zumberak.hr.
Autor fotografije: Alan Čaplar

Peti Dan jabuka u Noršić Selu

Noršić Selo, 20. listopada 2016.


I ove su nas godine vrijedni učenici i učiteljice Područne škole u Noršić Selu ugostili na, već tradicionalnom, Danu jabuka u Noršić Selu koji je održan petu godinu zaredom. Zanimljivi program započeo je sjajno izvedenim recitacijama i igrokazima marljivih učenika, uzbudljivim kvizom o jabukama te se nastavio predstavljanjem mnogobrojnih aktivnosti Učeničke zadruge Plemka. Na kraju je uslijedila izložba i degustacija jela, sokova, marmelada i deserata od jabuka iz školskog voćnjaka, kao i prigodna prodaja delicija, prirodne kozmetike i ručnih radova učeničke zadruge. Već sad se veselimo sljedećem posjetu njihovoj školi u Noršiću!
Odobren projekt „Enjoyheritage“


Prijave za financiranje projekata iz fonda Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020 započeli smo uspješno. U sklopu prvog javnog raspisa, od 91 prijavljenih, odobreno je svega pet projekata. Jedan od njih je i naš projekt - ''Enjoyheritage''. Vodeći partner je Občina Slovenska Bistrica. Ostali partneri uz našu Ustanovu su Grad Ozalj, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske Županije, Općina Vrsar, Zavod za turizem Maribor-Pohorje i Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. Ukupni proračun projekta je 1.221.544 EUR a naš dio je 136.554,50 EUR.

Projektom naziva “Inovativni interpretacijski pristupi za održivo korištenje baštine u smjeru održivog turizma za mlade”, između ostalog, planiran je dovršetak započete rekonstrukcije i prezentacije kneževskog tumula u Budinjaku i uređenje poučne staze u Loviću Prekriškom, gdje će grad Ozalj u sklopu istog projekta urediti školu koju ćemo zajednički koristiti.
Na Dan grada Samobora predstavljena knjiga „Samoborsko lepo cvetje“ Milana Žegarca Peharnika


Gradska knjižnica Samobor, 13. listopada 2016.

Povodom 80. obljetnice prvog izdanja Krležinih „Balada Petrice Kerempuha“ i 101. obljetnice objave Langovog „Samobora“, na Odjelu za odrasle Gradske knjižnice Samobor, kao poklon Samoborcima za Dan grada, predstavljena je knjiga Milana Žegarca Peharnika „Samoborsko lepo cvetje“ , u čijem je stručnom, botaničkom dijelu sudjelovala i Javna ustanova Park prirode „Žumberak – Samoborsko gorje“. Autor je odavno uočio da je Krleža u pjesmama „Ni med cvetjem ni pravice“ i „Gumbelijum roža fino diši“ svo lokalno, kajkavsko nazivlje biljaka preuzeo iz djela Milana Langa „Samobor, narodni život i običaji“ pa je sve to povezao u „priču o cvetju“ primjerenu svim generacijama, opremljenu i fotografijama svih spomenutih biljaka, kao i važećim znanstvenim nazivljem. Izdavanje knjige financijski su poduprli Gradska knjižnica Samobor i Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije.

Čuvari prirode provode praćenje tragova vuka i uzimanje uzorka izmeta za DNK analizu


Vuk (Canis lupus) je u Republici Hrvatskoj strogo zaštićena vrsta sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13), odnosno Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13). Glavni okvir za očuvanje vuka u Europskoj uniji daje Direktiva 92/43/EEZ o zaštiti prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta. Vuk se nalazi na Dodacima II i IV ove Direktive, što znači da je riječ o strogo zaštićenoj vrsti te vrsti za koju države članice trebaju izdvojiti područja u ekološkoj mreži Natura 2000. Ujedno je riječ i o prioritetnoj vrsti, odnosno vrsti za čije je očuvanje Europska unija posebno odgovorna obzirom na razmjere prirodnog areala vuka koji se nalazi na njenom teritoriju.
Populacijom vuka upravlja se temeljem Plana upravljanja vukom u Hrvatskoj, prvim planskim dokumentom koji je izrađen u suradnji i uz aktivno sudjelovanje svih interesnih skupina. Prema Izvješću o brojnosti populacije vuka u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu, brojnost iznosi u prosjeku 156 jedinki (od najmanje 126 jedinki do najviše 186). Rasprostranjeni su u 49 čopora, od kojih su 22 granična. Prilikom procjena brojnosti populacije koriste se svi dostupni podaci o vuku (štete na stoci, rezultati telemetrijskih istraživanja, praćenja fotozamkama, genetičkih istraživanja i dr.), rezultati akcije praćenja tragova u snijegu, praćenje i bilježenje znakova prisutnosti, uz iskaze procjenitelja. U prikupljanju podataka radi procjene stanja populacija vuka sudjeluju i naši čuvari prirode, koji prikupljaju podatke za područje Parka. Na osnovu dostavljenih podataka i prikupljenih uzoraka do studenog 2016., vršiti će se revizija Plana upravljanja vukom.
Zbog što boljeg uvida u stanje populacije mole se građani da svoja zapažanja tragova vuka fotografiraju, te s podacima o lokaciji dostave mailom na: velikezvijeri@dzzp.hr. Također, ako uoče izmet vuka, istim putem izvjeste HAOP. Ukoliko je izmet svjež, odnosno starosti do pet dana, mole se da obavijeste najbližeg lovoovlaštenika ili čuvare prirode, koji će izeti uzorak za DNK analizu. O praćenju vuka više pročitajte i saznajte OVDJE.
Djelatnice ustanove sudjelovale na 5. Hrvatskom botaničkom simpoziju


22.-25. rujna 2016.
Biologinje Javne ustanove sudjelovale su na 5. Hrvatskom botaničkom simpoziju koji se od 22. - 25. rujna održao u Primoštenu. Ustanova je ove godine nastavila s inventarizacijom invazivnih biljnih vrsta na području Parka. Podatci koji su do sada prikupljeni i obrađeni prezentirani su na posterskoj sekciji simpozija priopćenjem pod nazivom "Invasive flora in the eastern part of the Nature Park Žumberak – Samoborsko gorje". Tijekom sljedeće godine planiraju se prikupiti podatci za preostalo područja Parka. Također, djelatnica Katarina Husnjak Malovec koja u sklopu svog doktorskog studija provodi etnobotanička istraživanja i na području Parka, prezentirala je do sada prikupljene podatke za područje Samobora i Žumberka kroz postersko priopćenje "Traditional use of wild plants in Samobor and Žumberak area".Postavljene planinarske markacije na novouredjenom dijelu planinarske staze na Okiću


Već neko vrijeme Javna ustanova "Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje" razmjenjuje podatke o stanju planinarskih puteva na području Parka s markacijskim sekcijama planinarskih društava koje staze i održavaju. Nakon pregleda terena oko Starog grada Okića dogovorene su nužne izmjene dijela staze na potezu od seoskog turizma „Etno kuća pod Okićem“ do planinarskog doma "Dr. Maks Plotnikov".

Nakon nesebične pomoći članova INA Kluba volontera koji su u petak, 9. rujna 2016., odradili fizički dio ukapanja nove staze, njezin dio je uz vodstvo g. Zdenka Kristijana, dobio i službene planinarske markacije. Novi dio staze premješten je nešto istočnije te sada prolazi kroz šumu i spaja se na stari šumski put. Time je izbjegnut prolazak kroz blatni dio livade i grmlje na izlasku kod livade.

Novom dijelu staze nedostaje još kvalitetan pješački prijelaz preko potoka pa se nadamo novim volonterima i nekoj novoj akciji u skorije vrijeme!Održana manifestacija "Tisućljeća kulinarstva"


Budinjak, 17. i 18. rujna 2016.
Tijekom proteklog vikenda, u Eko-centru Budinjak u sklopu Arheološkog parka, održana je dvanaesta po redu manifestacija "Tisućljeća kulinarstva". Oba dana kišni su se oblaci ipak strpili s padalinama do kasnijih popodnevnih sati, te su posjetitelji uz pomoć naših iskusnih voditelja sva jela uspjeli skuhati. Da su u svom zadatku bili i više nego uspješni, svjedočili su samo prazni kotlići. Veseli nas što je odaziv posjetitelja i nakon svih tih godina i dalje velik. Hvala svima koji su se družili s nama! Hvala i Zagrebačkoj županiji te Ministarstvu kulture što su nas i ove godine financijski poduprli i pomogli održavanje ovog događanja.
Volonterska akcija INA Kluba volontera na Okiću


9. rujna 2016.
Članovi INA Kluba volontera u suradnji s Javnom ustanovom ''Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje'' i gospodinom Marijanom Slakoperom, vlasnikom seoskog turizma ''Etno kuća pod Okićem'', organizirali su volontersku akciju uređenja dijela područja ispod Starog grada Okića. Čišćenje, obnova i uređenje provodilo se na potezu od Etno kuće do planinarskog doma Dr. Maks Plotnikov smještenog u samom podnožju hridine Okića. U akciji su čišćeni planinarski putevi, vodotoci i šuma koji posjetiteljima sada omogućuju još ugodniji boravak u Parku prirode. U volonterskoj akciji sudjelovalo je 70-ak djelatnika Sektora komercijalnih poslova, vrijednih članova INA Kluba volontera kojima zahvaljujemo na pomoći.

foto: INA
BESPLATAN MINI AUTOBUS ZA TISUĆLJEĆA KULINARSTVA

NEDJELJA 18.09.2016.
Za posjetitelje manifestacije „Tisućljeća kulinarstva“ U NEDJELJU, 18.09.2016., osigurali smo besplatan mini autobus od 17 sjedala koji će goste prevesti do Budinjaka te natrag.

Autobus prijevoznika Samoborček polazi u 9:00 sati ujutro sa glavnog autobusnog kolodvora u Samoboru. Zbog ograničenog broja mjesta, SJEDALO U AUTOBUSU OBAVEZNO JE REZERVIRATI na dubravka.kranjcevic@park-zumberak.hr ili telefon (01) 3327 659, te 098 912 3011.
Poziv za izlaganje na štandovima na manifestaciji „Tisućljeća kulinarstva“


Budinjak, 17. i 18. rujna 2016.
Pozivamo zainteresirane OPG-ove i druge izlagače da izlože svoje proizvode na našim štandovima tijekom trajanja dvanaeste po redu manifestacije „Tisućljeća kulinarstva“ - radionice pretpovijesne, rimske, srednjovjekovne i tradicijske žumberačke kuhinje koje će se 17. i 18. rujna održati u Arheološkome parku u Budinjaku. Program se za posjetitelje odvija od 10:00 – 18:00 sati.

Izlaganje na štandovima je besplatno. Prednost imaju izlagači koji djeluju unutar Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje.

Ukoliko ste zainteresirani, molimo Vas da detalje saznate te svoje sudjelovanje dogovorite najkasnije do utorka, 13.09.2016. godine do 15h na telefone: (01) 3327 660, 098 492 105 ili e-mail: lovorka.jakopec@park-zumberak.hr.
Najavljujemo: TISUĆLJEĆA KULINARSTVA 2016.


U Eko – centru Budinjak, 17. i 18. rujna 2016. održat će se dvanaesta po redu manifestacija "Tisućljeća kulinarstva". Cijena ulaznice je 40,00 kn po osobi. Pozivamo Vas da nam se pridružite u Arheološkom parku u Budinjaku i otisnete se s nama na putovanje kroz vrijeme - saznajte kakvog su okusa i mirisa bili pretpovijest, rimsko doba, srednji te novi vijek. Otkrijte što su to liquamen, verjuice i miloduh, umotajte s nama svoju pastrvu u glinu, zakuhajte vodu vrućim kamenjem, te otkrijte kako su datulje i papar zapravo izvrsna kombinacija!

Program je jednodnevan i započinje u 10:00 sati stručnim vodstvom po poučnoj stazi "Staza kneževa", pri čemu posjetitelji sami beru i samoniklo bilje koje će kasnije koristiti u pripremi hrane. Po povratku u Eko - centar posjetitelji se raspoređuju u četiri radionice: pretpovijesna, rimska, srednjovjekovna te tradicionalna kuhinja. Uz pomoć voditelja radionica priprema se hrana po receptima iz naših kuharica. Kuha se u samo jednoj radionici, ali hranu je moguće degustirati iz svih razdoblja. Radionice završavaju oko 18:00 sati.

Ukoliko smo Vas uspjeli zainteresirati, rezervirajte svoje mjesto na:
e-mail: park@park-zumberak.hr ili dubravka.kranjcevic@park-zumberak.hr
telefon: +385 (0)1 3327 677 ili +385 (0)98 912 3011

S veseljem Vas očekujemo na Budinjaku!
Održana 21. Medjunarodna Žumberačka utrka.


Sošice – Radatovići, 3. rujna 2016.

21. Međunarodna Žumberačka utrka održala se u subotu 03. rujna 2016. godine po sunčanom i vrućem vremenu. Staza od 15,5 km jedna je od težih utrka u organizaciji AK Žumberak. Nakon prijava u Sošicama, natjecatelje su autobusi odvezli na mjesto početka utrke. Start je bio u 15,00 sati u Radatovićima, a cilj u Sošicama. Trasa obiluje usponima i nizbrdicama, težinu staze ublažava krajolik kroz koji se trči. Cijela staza bila je pokrivena okrjepama na svaka četiri kilometra, a za sigurnost se brinula policijska i liječnička pratnja. Na cilju u Sošicama natjecatelje je čekao ručak i odmor, nakon čega je slijedilo proglašenje pobjednika po kategorijama. Organizator je pobjednike, osim novčanih nagrada po kategorijama, nagradio domaćim autohtonim proizvodima (medom, likerom, vinom i suvenirom keramičkom kriglom) i paketom suvenira Javne ustanove "Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje".

S veseljem Vas očekujemo na Budinjaku!
NOVO! Dnevni najam električnih bicikala u Eko-centru Budinjak!


Dragi posjetitelji, s veseljem Vas obavještavamo da je od ovog vikenda u Eko-centru Budinjak subotom, nedjeljom i blagdanom moguć dnevni najam električnih bicikala. Radno vrijeme centra je od 10 - 17h. Cijena dnevnog najma je 50,00kn po biciklu.

Bicikli su namijenjeni odraslim osobama. Raspolažemo i zaštitnim kacigama u nekoliko veličina, jednom dječjom sjedalicom te dječjom kacigom.

Napominjemo! Bicikli su „hibridi“, dakle bez samostalnog pogona. Vozač mora okretati pedale, ali baterija mu znatno olakšava kretanje. Baterija ima nekoliko stupnjeva jačine, tako da si korisnik pomoću nje ali i još deset klasičnih brzina sam određuje koliko želi koristiti snagu vlastitih mišića, a koliko snagu baterije.

Za najam, sa sobom trebate imati osobnu iskaznicu, kako bi naši djelatnici mogli popuniti ugovor o najmu. Oni će Vam također objasniti sve detalje vezane uz bicikle te preporučiti zanimljive rute!

Sukladno EU ciljevima smanjenja emisije stakleničkih plinova te sve većem zagađenju zraka, nužno je međuostalim raditi i na čistijim oblicima transporta. Iz tog razloga Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokrenuli su program „ Zelena linija“ s ciljem poticanja nabave električnih vozila, plovila i ostalih prometnih sredstava u 8 nacionalnih i 11 parkova prirode u Republici Hrvatskoj. Javne ustanove su na taj način dobile priliku biti nositelji zelenih trendova te kroz vlastiti vozni park osnažiti zaštitu područja kojim upravljaju. U sklopu „Zelene linije“ naša Javna ustanova nabavila je deset električnih bicikala. Nadamo se da ćete ih doći isprobati i uživati u vožnjama prelijepim Žumberkom.

Vidimo se na Budinjaku!Najavljujemo: OCCUPY X – FURY ROAD


Slani Dol, 4. rujna 2016.

Brdsko biciklistički klub Krpelj iz Samobora organizira 4.9.2016. jubilarni i zadnji, deseti po redu Occupy X. Proslavit će ga na mjestu gdje je sve i započelo – na Slanom Dolu. Za sudionike su pripremili okrijepu, svirku, te isprobavanje GIANT brdskih bicikala. Više detalja saznajte na facebook stranici BBK Krpelj.

Za sudjelovanje, prijaviti se možete na: https://goo.gl/forms/tmJQ5BaVAjqd3fqq2.
Jedan od partnera koji podržavaju ovo događanje je i naša Javna ustanova.

Vidimo se na Slanom Dolu!
Održana manifestacija „Košnja kao nekad za sutra“


Slani Dol, 29. i 30. srpnja 2016.

I ovog ljeta održana je manifestacija „Košnja kao nekad za sutra“. U petak, 29. srpnja u prezentacijskoj dvorani Eko - centra Slani Dol održana je stručna prezentacija o važnosti travnjaka. U subotu i ponedjeljak kosilo se na Trtnicama. Ove godine u manifestaciji je sudjelovala i Javna ustanova „Zeleni prsten“.

Travnjaci kojima se gospodari na tradicionalan način jedna su od najvećih vrijednosti zaštićenog područja. Košnjom čuvamo stare, gotovo zaboravljene seoske običaje te ujedno njegujemo suradnju s lokalnom zajednicom.

PROVEDEN MONITORING JELENKA (LUCANUS CERVUS)


23. lipnja – 14. srpnja 2016.

Djelatnici stručne službe i službe čuvara prirode Javne ustanove „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“ u razdoblju od 23. lipnja zaključno s 14. srpnja provodili su na području Parka večernji monitoring jelenka – saproksilnog kornjaša čija prisutnost ukazuje na povoljno stanje šumskih ekosustava. Jelenak u Europi ima status gotovo ugrožene vrste, a nalazi se na popisu Priloga II Direktive o staništima.
Na četiri lokacije (Japetić, Sošice, Novo Selo Žumberačko, Budinjak) bile su postavljene lovne posude sa zrelim voćem, rumom i šećerom, no ta se metoda na Žumberku nije pokazala učinkovitom – u lovnim posudama svakodnevnim pregledom tijekom 16 dana nije pronađena niti jedna jedinka jelenka. Na lokaciji Dane, gdje je bio uspostavljen prvi transekt za praćenje preleta tijekom 10 uzastopnih večeri, obavljao se i pregled kore drveća te su postavljene lovne posude. Rezultat su zabilježena 4 mužjaka u preletu. Najviše jedinki, većinom mužjaka, zabilježeno je u preletu u Budinjaku na „Stazi kneževa“, gdje je uspostavljen drugi transekt na kojem se također svake večeri obavljao i pregled kore stabala i lovnih posuda – ovdje je u preletu zabilježeno čak 38 jedinki, dok je pregledom kore drveća (uglavnom hrasta cera) i tla uhvaćeno, izmjereno i obilježeno (i zatim, naravno, pušteno) 20 mužjaka i 4 ženke jelenka, od kojih je najveći izmjereni primjerak bio dugačak 74,18 mm!


Proveden monitoring jadranske kozonoške


Tijekom lipnja ove godine djelatnici stručne i čuvarske službe Javne ustanove „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“ proveli su monitoring orhideje jadranske kozonoške (Himantoglossum adriaticum Baumann) na području Parka. Vrsta obitava na specifičnim staništima poput rubnih područja travnjaka, posebno livadama u sukcesiji, rubnih dijelova šuma i šikara te rubnih vegetacija uz prometnice i putove pa napuštanje tradicionalnog načina održavanja travnjaka trenutno pogoduje njenoj rasprostranjenosti. Međutim, daljnjim napredovanjem sukcesije prema šumi gube se povoljni uvjeti za život i prijeti joj nestanak pa je potrebno provoditi redoviti nadzor rasprostranjenosti ove orhideje.

Na području Hrvatske, kozonoška se može podijeliti u dvije populacije – kontinentalnu i primorsku, međusobno odijeljene središnjim, brdskim i hladnijim predjelima Gorskog kotara i Like gdje vrsta još nije zabilježena. U kontinentalnom dijelu centrirana je oko brdskih dijelova sjeverozapadne Hrvatske gdje pripada i naš Park. Lako ju je prepoznati jer pripada najvišim orhidejama Europe s prosječnom visinom oko jednog metra. Gornji dio čini velik i rahli cvat sastavljen od velikog broja cvjetova (20 – 50). Na cvjetovima se može uočiti izrazito duga i spiralno uvijena medna usna. Pri bazi je bjelkasta, s ljubičastim točkicama, dok prema rubovima prelazi u smeđe crvenu i ljubičastu boju, ponekad i zelenkastu. Osim središnjeg izduženog dijela, medna usna sa strane ima i dva kraća, nepravilno nabrana i obično tamnija nastavka. Cvate od svibnja do srpnja.

Monitoring je proveden u skladu s protokolom Čičmir R., Borovečki-Voska Lj., Šincek D. (2015): Program monitoringa – Jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum Baumann).Monitoring lastavica i piljaka


15. lipnja 2016.

Djelatnici Javne ustanove "Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje" proveli su monitoring lastavica (Hirundo rustica) i piljaka (Delichon urbicum) čiji je cilj pratiti promjene u veličini populacije i području rasprostranjenosti ovih ptica. Dobiveni podaci koristiti će se za ocjenu stanja očuvanosti ovih vrsta u Parku. Monitoring je proveden 15. lipnja 2016. na pet, od strane Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, unaprijed određenih kvadranata veličine 1x1 km koji obuhvaćaju naselja Sopote, Malinci, Obrež Vivodinski, Furjanići i Vlašić Brdo.
Aktivna gnijezda lastavica zabilježena su u selima Furjanići i Obrež Vivodinski gdje još ima stoke u štalama. Ona osigurava toplinu lastavicama tijekom gniježđenja, a posredno i velik broj kukaca kojima se lastavice hrane. Aktivna gnijezda piljaka unutar zadanih kvadranata nisu zabilježena.
Lastavice su prepoznatljive po vanjskim repnim perima koja su duža od ostatka repa, jednolično tamnoj leđnoj strani, te po svijetloj donjoj strani tijela uz iznimku grla koje je tamnije u kombinaciji tamno crvene i plave boje. U letu se lastavica najčešće prepoznaje kao ptica s tamnim grlom, bijelim trbuhom, tamnom leđnom stranom tijela i dugim repnim perima. Najčešće gnijezdi u selima i manjim sredinama i to u blizini domaćih životinja, a gnijezda najčešće smješta prvenstveno na objekte u kojima borave domaće životinje, ali i u garaže, nedovršene kuće i slično. Gnijezdo najčešće smješta zavučeno u unutrašnjost objekta za razliku od piljka koji gnijezdo najčešće smješta pod krovove i nadstrešnice. Piljci su jedina ptica iz porodice lastavica u regiji s upadljivo bijelom trticom i donjim dijelom tijela potpuno bijelim. Odozgo su piljci crni s plavim odsjajem, a rep im je plitko rašljast. Lete na većim visinama od lastavica.
Očuvanje tradicionalne, ekstenzivne poljoprivrede ključno je za zaštitu lastavica i piljaka, a obje vrste strogo su zaštićene u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o zaštiti prirode (80/13) i Pravilniku o strogoj zaštiti vrsta (NN 114/13).


Gostovanje na Prazniku situla u Dolenjskom muzeju


Novo Mesto, 18. lipnja 2016.

U subotu, 18. lipnja 2016. godine, Javna ustanova „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“ sudjelovala je na Prazniku situla u organizaciji Dolenjskog muzeja iz Novog Mesta, Slovenija. Tema festivala bila je život i kulinarstvo željeznog doba prilikom čega je Ustanova održala skraćenu verziju svoje već poznate radionice „Tisućljeća kulinarstva“. Sudionici radionice su tako imali priliku okusiti život ljudi koji su tijekom prapovijesnog doba naseljavali područje Žumberka. Pripremala se pastrva marinirana u majčinoj dušici i soli, koja je zatim motana čičkovim listom i glinom te pečena u žaru. Osim hrane, degustirao se i domaći sok od koprive. Za sve kojima su se nepca probudila čitajući vijest, pozivamo Vas da nam se i ove godine 17. i 18. rujna pridružite na radionici „Tisućljeća kulinarstva“ koja će se tradicionalno održati u našem ekocentru Budinjak.


Završna priredba u PŠ Grdanjci


Grdanjci, 7.lipnja 2016.

Prigodnim programom učenici i učiteljice Područne škole u Grdanjcima pokazali su što su tijekom godine marljivo vježbali, te na vrlo lijep način obilježili kraj školske godine i 75. obljetnicu svoje škole. Učenici su pjevali, plesali, glumili i recitirali, a veliki pljesak okupljenih roditelja i gostiju bio je najbolja nagrada za njihov trud. U jednoj od učionica škole bila je postavljena izložba sa starim školskim imenicima, spomenicom i predmetima iz prošlosti škole, a u drugoj izložba ovogodišnjih likovnih i literarnih učeničkih radova.
Javna ustanova „Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje“ pridružila se obilježavanju ovog događaja interaktivnom radionicom ''Upoznaj potok''. Radoznali učenici, a i oni malo stariji, kroz lupe su mogli zaviriti u živi svijet potoka koji ih okružuju i upoznati neke od životinjica koji u njima obitavaju, primjerice vodenjake, puževe, rakušce, ličinke tulara i drugih kukaca.


Održana edukacijska radionica za monitoring orhideje jadranske kozonoške (Himantoglossum adriaticum) u Parku prirode „Žumberak - Samoborsko gorje“


Budinjak, 1.lipnja 2016.

U okviru Trening plana Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP), drago nam je što smo u prostorijama Eko – centra Budinjak 1. lipnja ugostili kolege iz sektora na edukacijskoj radionici za monitoring orhideje jadranske kozonoške (Himantoglossum adriaticum Baumann). Edukaciju su organizirali djelatnici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, u suradnji s istraživačima – botaničarima, a terenski dio odrađen je u Relićima na Žumberku, gdje su djelatnici naše ustanove već uspostavili jednu od ploha za praćenje brojnosti populacije ove vrste orhideje. Strogo zaštićena vrsta jadranska kozonoška na Crvenoj listi flore Hrvatske uživa status gotovo ugrožene (NT), a nalazi se u Dodatku II i IV Direktive o staništima te nam je staništa ove Natura 2000 vrste obaveza pratiti i održati ih u povoljnom stanju očuvanosti. Osim jadranske kozonoške, sudionike radionice na terenu su oduševile i brojne druge vrste orhideja koje trenutno cvjetaju u žumberačkim „orhidejskim vrtovima“, poput pčeline, bumbarove i muhine kokice te crvene vratiželje.Proslava Dana Parka


Budinjak, 28. svibnja 2016.

Park prirode „Žumberak – Samoborsko gorje“ povodom prvog Tjedna parkova Hrvatske od 21. do 29. svibnja, proslavio je svoj 17. rođendan, tako da smo u subotu, 28. svibnja, obilježili Dan Parka!
Nakon kratkog pozdrava ravnateljice Parka i okrijepe, u prezentacijskoj dvorani Eko - centra Budinjak prikazan je polusatni dokumentarni film o Žumberku i Samoborskom gorju, a uslijedilo je druženje na otvorenom, gdje smo za posjetitelje pripremili vođene ture „Stazom kneževa“, kraće i duže kružne vožnje našim novim električnim biciklima koji time postaju dio naše ponude, a za one najmlađe edukativnu radionicu „Potraga za blagom“. Sunčan dan privukao je veselo mnoštvo u Budinjak, a električni bicikli pokazali su se pravom atrakcijom. Isprobali su ih čak i profesionalci koji su pedalirajući na svoja dva kotača stigli na Žumberak i nisu skrivali oduševljenje! Drago nam je što su se u potrazi za blagom najmlađima pridružili i neki od roditelja, koji su zadržali dječju radoznalost.


6. Dan otvorenih vrata Hrvatskog šumarskog instituta


Jastrebarsko, 19. svibnja 2016.

Na poziv Hrvatskog šumarskog instituta, Javna ustanova „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“ sudjelovala je, na sad već tradicionalnoj manifestaciji Dana otvorenih vrata koja se održala 19. svibnja 2016. godine. Već šestu godinu za redom, Hrvatski šumarski institut otvara svoja vrata učenicima osnovnih i srednjih škola, vrtićima i građanima kako bi im približio svoj rad, pokazao rezultate istraživanja, pohvalio se bogatim rasadnikom i, ono najvažnije, potaknuo svijest o važnosti i zaštiti šuma. Glavna tema ovogodišnjeg Dana bila je povezanost šuma i klime. Kako bi najmlađe posjetitelje naučili da nam šume svakodnevno pomažu u rješavanju problema kao što su erozije, bujice, nečist zrak, učestali požari i buka u gradovima, djelatnici Parka prirode pripremili su im zabavnu radionicu o općekorisnim funkcijama šuma.
NAJAVA DOGAĐAJA: PROSLAVA DANA PARKA


Budinjak, 28. svibnja 2016.

S radošću Vas pozivamo da nam se pridružite 28. svibnja (subota) 2016. u Eko – centru Budinjak na proslavi 17. rođendana Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje. Pripremili smo za vas 30-minutni dokumentarni film, vožnje novonabavljenim električnim biciklima, šetnje po poučnoj stazi „Staza kneževa“ te za najmlađe radionicu „Potraga za blagom“. Obzirom da ovu godišnjicu osnivanja posvećujemo biciklizmu, posebno pozivamo sve bicikliste da dođu biciklima i podrže našu ideju.

Zbog organizacijskih razloga molimo da nam na e-mail: park@park-zumberak.hr ili telefon: 01 3327 659 najavite broj osoba koji dolazi!


PROGRAM DOGAĐANJA:
11:00 – 11:30 Okupljanje sudionika u Eko – centru Budinjak
11:30 – 12:00 Uvodna riječ domaćina povodom Dana Parka te projekcija 30-minutnog dokumentarnog filma o Parku prirode Žumberak – Samoborsko gorje
12:30 Početak promotivnih vožnji električnim biciklima
12:30 i 14:30 Besplatno stručno vodstvo po „Stazi kneževa“
12:30 Radionica za djecu – „Potraga za blagom“
Prvi Tjedan parkova Hrvatske od 21. do 29. svibnja 2016.

 

S više od 40 različitih aktivnosti hrvatski nacionalni parkovi i parkovi prirode obilježit će Dan zaštite prirode RH, Međunarodni dan bioraznolikosti te Europski dan parkova.

U okviru brenda Parkovi Hrvatske, a u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i prirode, 8 nacionalnih i 11 parkova prirode te UNDP-ovog projekta PARCS, od 21. do 29. svibnja obilježit će se prvi Tjedan parkova Hrvatske. Kroz tjedan dana hrvatski će parkovi brojnim zanimljivim događanjima za posjetitelje obilježiti i Dan zaštite prirode RH i Međunarodni danEuropski dan parkova 24. svibnja bioraznolikosti 22. svibnja te Europski dan parkova 24. svibnja.

Po očuvanoj prirodi Hrvatska je, naime, jedna od najbogatijih zemalja pa se s pravom može reći kako je Hrvatska park Europe. Predavanja i natjecanja za učenike osnovnih škola, edukativne radionice, volonterski programi čišćenja okoliša i podmorja, predstavljanje ponuda lokalnih proizvođača autohtonih proizvoda te natjecateljske utrke samo su neke od aktivnosti kojima javne ustanove u sklopu Tjedna parkova Hrvatske žele pokazati lokalnom stanovništvu, ali i široj javnosti, kakvim sve prirodnim bogatstvima Hrvatska obiluje.
U Tjednu parkova Hrvatske Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje nizom događanja u Eko-centru Budinjak proslavit će svoj 17. rođendan. Posjetiteljima će tako u subotu, 28. svibnja biti predstavljeni novonabavljeni električni bicikli, uz promotivne vožnje, besplatno stručno vodstvo po Stazi kneževa te radionicu za djecu nazvanu Potraga za blagom. Program počinje u 11 sati okupljanjem sudionika u Eko-centru Budinjak.

Želja je organizatora da Tjedan parkova Hrvatske postane tradicionalna manifestacija kojom će 8 nacionalnih i 11 parkova prirode otvoriti glavni dio sezone. Više informacija o ovogodišnjem Tjednu parkova Hrvatske, kao i precizan raspored događanja dostupni su na www.parkovihrvatske.hr.

Kako bi se osiguralo učinkovitije upravljanje zaštićenim područjima, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), u partnerstvu s javnim ustanovama (nacionalnim parkovima i parkovima prirode) te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a uz financijsku podršku Globalnog fonda za okoliš (GEF) u iznosu od 27 milijuna kuna, pokrenuli su projekt Jačanja institucionalne i financijske održivosti nacionalnog sustava zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj - PARCS. Pomaganjem očuvanju hrvatskih prirodnih vrijednosti i zaštitom bioraznolikosti projekt pomaže i u podizanju kvalitete življenja i svijesti o važnosti zaštićenih područja te doprinosi održivom razvoju. Više informacija o projektu PARCS dostupno je ovdje.
Održana 7. Brdska biciklijada Krašić


Krašić, 8.5.2016.
U nedjelju, 8.5.2016., uspješno je održana 7. Brdska biciklijada u Krašiću na kojoj je sudjelovalo 145 biciklista iz središnje Hrvatske, Slovenije te Bosne i Hercegovine. Sportsko društvo Miljokaz iz Karlovca organiziralo je zanimljivu i atraktivnu biciklijadu s tempom i konfiguracijom staze nešto lakšom no prethodnih godina, ali i ovaj put s karakterističnim brdskim dijelovima. Lijep sunčani nedjeljni dan bio je idealan za vožnju po prekrasnoj prirodi. Organizaciju ovog događaja podržala je i JU Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje uz najavu i poziv svim biciklistima da se pridruže proslavi Dana Parka 28.5.2016. koja će ove godine biti posvećena biciklizmu.
Provedeno kartiranje rasprostranjenosti crne žune


Tijekom ožujka i travnja ove godine djelatnici stručne i čuvarske službe Javne ustanove „Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje“ proveli su kartiranje rasprostranjenosti crne žune (Dryocopus martius L.) na području našeg Parka. Glavni cilj prikupljanja podataka provođenje je programa monitoringa tj. praćenja promjene u veličini populacije i području rasprostranjenosti ove ptice. Iako žuna prema IUCN (Međunarodna unija za očuvanje prirode) kriterijima trenutno nije ugrožena, zbog intenzivnog gospodarenja šumama koje rezultira gubitkom starog drveća, kraćim razdobljima obnove šuma, uklanjanjem mrtvih stabala, smanjenjem broja vrsta drveća i strukturalne raznolikosti sastojina, potreban je dodatni nadzor nad spomenutom vrstom. Važnost baš ove vrste ptice proizlazi iz činjenice da se smatra temeljnom vrstom (engl. keystone species) jer svojim načinom života osigurava dom za mnoge druge vrste ptica, ali i sisavaca te kontrolira veličine populacija kukaca koji obitavaju na drveću čime sudjeluje i u zaštiti drveća.
U Hrvatskoj se može naći u svim tipovima starih šuma, ali je nema u Primorju i na otocima, vjerojatno zbog nepostojanja visokih starih šuma. Njena pojava ovisi o veličini i starosti šume: nema je ili je neredovita u ispresijecanim šumama kao ni u šumama koje su mlađe od 40 godina i koje nisu u blizini starije šume. Populacije su najgušće u alpinskoj regiji gdje uglavnom nastanjuje bukove i bukovo-jelove šume. U nizinskim područjima nastanjuje sve tipove šuma, a rasprostranjena je od riječnih dolina pa do planinskih vrhova, ali manje je brojna nego u alpinskoj regiji. Trebaju joj stara raspadajuća stabla i panjevi za hranjenje te visoko drveće za gniježđenje i odmor. Izvan gnijezdeće sezone može ju se vidjeti i na otvorenim područjima kao što su šumske čistine, pa čak i na rubnim dijelovima gradova.
Kartiranje rasprostranjenosti provedeno je prema V. Dumbović Mazal, ur. (2015): Program monitoringa crne žune (Dryocopus martius) u Hrvatskoj.
Autor fotografije: Alastair Rae
Fotografija je pod Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic licencom.
4. Dani ljekovitog bilja u Noršić Selu


Noršić Selo, 06. svibnja 2016.
I ove godine rado smo se odazvali pozivu područne osnovne škole u Noršić Selu koji su u četvrtak, 06.svibnja 2016., održali 4. Dane ljekovitog bilja. Manifestacija je ove godine bila posvećena maslačku i koprivi tako da su nas učenici počastili ukusnim specijalitetima čiji su glavni sastojci bili upravo ove biljke. Prije degustacije uživali smo u priredbi u kojoj je sudjelovalo svih dvanaest učenika ove škole. Poslušali smo i prezentaciju o radu učeničke zadruge „Plemka“, koja je i ove godine priredila prodajnu izložbu ručno rađenih sirupa i kozmetičkih pripravaka od maslačka i koprive. Zahvaljujemo na pozivu i ugodnom druženju te ćemo i u budućnosti svojim odazivom i dalje podržavati rad vrlo aktivnih i kreativnih učenika i djelatnika ove škole.
Fotografija ustupljena ljubaznošću profesorice Marije Aščić
Eko – centar Budinjak otvoren za posjećivanje vikendima i blagdanima


Dragi posjetitelji, kao i ranijih godina, s početkom svibnja u našem posjetiteljskom centru u Budinjaku započeli smo s dežurstvima vikendima i blagdanima. Svaku subotu, nedjelju i blagdan od 10 – 17h sati za Vas je u centru netko od djelatnika stručne službe. U tjednu smo otvoreni samo po najavi grupa.

Iznimno, centar može biti zatvoren u slučaju lošeg vremena. Ukoliko je vremenska prognoza loša, preporučamo da nas prije dolaska kontaktirate na +385 (0)1 3327 659 ili +385 (0)98 912 3011 te provjerite da li je centar otvoren.

Eko – centar Budinjak opremljen je suvenirnicom, natkrivenom vanjskom terasom, sanitarnim čvorovima te parkiralištem za osobne automobile i autobus. Uživati možete i na klupama postavljenim u našem voćnjaku. Budinjak je polazna točka za obilazak poučne staze „Staza kneževa“, a u blizini se nalazi i crkva Sv. Petke posebnog četverolisnog tlocrta.
Autor fotografije: Alan Čaplar

 

 


Održana edukativna radionica „Vrtlari bez granica“


Slani Dol, 29. travnja 2016.
U prostorijama Eko centra Slani Dol, 29. travnja 2016. testirana je nova edukativna radionica „Vrtlari bez granica“ koja se od ove godine nudi u sklopu edukativnog programa „Mladi čuvar prirode“. Na radionici su sudjelovali učenici 5. razreda osnovne škole „Milana Langa“ iz Bregane, koji pohađaju grupu „Ljekovito i začinsko bilje“. Radionica je prilagođena učenicima osnovnih škola, a kroz nju djeca uče o fazama razvoja biljaka, izradi povrtnjaka, sjetvi i sadnji te važnosti uzgajanja vlastite hrane. Našim prijateljima iz OŠ „Milana Langa“ radionica se svidjela pa vas pozivamo da i vi postanete vrtlari bez granica!


 

 NOVA RADIONICA I 3 – SATNI EDUKATIVNI PROGRAM „MLADI ČUVAR PRIRODE“ U EKO – CENTRU SLANI DOL


Od ovoga proljeća ponovo održavamo edukativni program „Mladi čuvar prirode“ u Slanom Dolu. Učenicima su na raspolaganju sve radionice iz naše dosadašnje ponude, kao i nova radionica „Vrtlari bez granica“. U skladu sa prihvatnim kapacitetima našeg centra, program je namijenjen predškolskim i školskim grupama koje broje do 30 – oro djece. Ukupno trajanje programa je oko 3 sata, a moguće je iskoristiti i redovnu autobusnu liniju Samobor – Slani Dol. Kao i do sada, potrebna je najava grupe putem prijavnog obrasca. Cijena ovog trosatnog programa u Slanom Dolu iznosi 25,00 kn po učeniku, dok se u Budinjaku i dalje održava program u punom trajanju po dosadašnjoj cijeni od 40,00 kn. Veselimo se Vašem dolasku!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obilježen Svjetski dan voda


Samobor, 15. i 17. ožujka 2016.
Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. ožujka. Tim povodom i ove smo se godine rado odazvali pozivu Odjela za djecu Gradske knjižnice Samobor, te kroz predavanja posvećena vodama obilježili i ovaj datum važan u zaštiti prirode. Predavanja, koja su u sklopu tjedna „Volim prirodu“ održali djelatnici Parka prirode, imala su priliku poslušati učenici Osnovne škole Sveta Nedelja i Osnovne škole Samobor. U utorak, 15. ožujka, kroz predavanje „Voda, izvor života“ osnovnoškolci su učili o važnosti očuvanja voda, kako za ljude, tako i za druga živa bića. U četvrtak, 17. ožujka, kroz predavanje „Život u lokvi“ otkrivali su kakve tajne skriva lokva, te upoznali brojne manje poznate stanovnike ovih staništa.

 

 Pokrenut zajednički web portal Parkovi Hrvatske


Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje se od 16. ožujka 2016., uz ostale nacionalne i parkove prirode u Hrvatskoj, nalazi na zajedničkom web portalu www.parkovihrvatske.hr koji promiče jedinstveni vizualni identitet i zajednički brend 'Parkovi Hrvatske'. Više o tome pročitajte u priopćenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode. U sklopu promocije novog web portala, parkovi će biti predstavljeni na svojim štandovima na Zrinjevcu u Zagrebu, 19. ožujka od 11 do 15 sati.
Projekt zajedničkog web portala parkova realiziran je u sklopu PARCS projekta kojeg provode Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). Po prvi puta posjetitelji na jednom mjestu mogu pronaći sve informacije i zanimljivosti o našim parkovima, planirati posjet prema udaljenosti, pregledati opisane rute planinarskih ili biciklističkih staza te virtualno 'prošetati' parkovima.
Na ovogodišnjem međunarodnom sajmu turizma Place2go koji će se održati od 18. do 20. ožujka 2016. u Boćarskom domu u Zagrebu, parkovi će biti predstavljeni na zajedničkom štandu te promovirati brend 'Parkovi Hrvatske'.WWF radionica o suradnji zaštićenih područja i lokalne zajednice

25. i 26. veljače 2016., Perušić
WWF Adria u suradnji s Parkovima Dinarida organizirala je u sklopu projekta " Zaštićena područja za prirodu i ljude" radionicu o indeksaciji suradnje zaštićenih područja s lokalnim stanovništvom te definiranju mjera za povećanje te suradnje. Radionica se održala 25. i 26. veljače 2016. godine u Pećinskom parku Grabovača. Sudionike su s metodologijom indeksacije i karakteristikama suradnje parkova i lokalne zajednice upoznale Violeta Orlović Lovren i Jana Kus Veenvliet, stručnjakinje na području upravljanja zaštićenim područjima. Kako je Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje dio asocijacije "Parkovi Dinaridi - mreža zaštićenih područja Dinarida", tako je i naša Ustanova imala svog predstavnika na ovoj radionici.
Projekt " Zaštićena područja za prirodu i ljude " provodi se s ciljem unapređenja kvalitete života ljudi koji žive u zaštićenim područjima i to kroz promociju održivog korištenja prirodnih resursa, zajedničke inicijative s lokalnim stanovništvom i poboljšanje politika zaštite i valorizacije prirodnih dobara.
U sklopu ovih radionica održan je i sastanak Generalne skupštine Parkova Dinarida na kojoj je podnesen izvještaj o radu u prošloj godini, usvojena Strategija "Parkovi Dinarida" i program rada za 2016. godinu

VOLONTERSKI PROGRAMI U PARKOVIMA HRVATSKE


Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kroz projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP) osmislilo je i pokrenulo program volontiranja u 11 parkova prirode i 8 nacionalnih parkova pod nazivom 'Razvoj volonterskih programa u hrvatskim nacionalnim parkovima i parkovima prirode'. Potaknuti brojnim upitima za volontiranje u pojedinim parkovima tijekom godina, kroz ovaj projekt krenulo se u osmišljavanje konkretnih programa volontiranja u tri parka, no vrlo brzo projekt je proširen na svih 19. Dosad je osmišljen 31 program, a sve o njima možete saznati na web stranici Volontiraj u parkovima Hrvatske.


Kako i na ranije organiziranim radionicama, tako su djelatnici naše Javne ustanove sudjelovali i na završnom skupu koordinatora volontera i zamjenika koordinatora koji je održan 16. i 17. veljače 2016. u Nacionalnom parku Krka. Više detalja o tome možete pročitati u priopćenjui Ministarstva zaštite okoliša i prirode.Obilježeno 15 godina rada Speleološkog kluba Samobor


Samobor, 16. veljače 2016.
U utorak 16. veljače 2016. u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Samoboru obilježena je 15. godišnjica speleološkog kluba „Samobor“. Tom prigodom su uz kratku prezentaciju predsjednik SKS-a Nenad Buzjak i dopredsjednik Krešimir Motočić predstavili dosadašnji rad kluba: znanstvena i stručna speleološka istraživanja, snimanje speleoloških objekata, izradu katastra naših jama i spilja, organiziranje speleoloških škola, tečajeva, skupova i radionica u svrhu popularizacije speleologije, kontinuirano stručno obrazovanje, zaštite prirode i našega krša idr. Nakon toga uručili su priznanja svojim kolegama i institucijama s kojima su do sada uspješno surađivali, međuostalim i zahvalnicu Javnoj ustanovi „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“ za podršku u radu i uspješnu suradnju.Završeno čišćenje jame Pavlovice


Keseri, 13. veljače 2016.
U subotu 13. veljače 2016. nastavljeno je čišćenje jame Pavlovice kod mjesta Keseri u Parku prirode "Žumberak - Samoborsko gorje". Organizator akcije je Zagrebački speleološki savez i speleološki klub "Ozren Lukić" u sklopu inicijative "Čisto podzemlje".  U akciji su sudjelovali i članovi speleoloških klubova "Velebit"  i "Željezničar" kao i predstavnici  Parka prirode. Sav izvučeni otpad smješten je u kontejner, do kojeg ga je svojim kombijem prevozio  speleološki klub “Želježničar”. Firma Azelija-Eko iz Ozlja će se pobrinuti za odvoz smeća na karlovačko odlagalište otpada, a u dogovoru sa Čistoćom d.o.o. Karlovac omogućeno je besplatno deponiranje izvučenog otpada. Više detalja o provedenoj akciji možete doznati na web stranicama inicijative Čisto podzemlje.
 
Ovom akcijom završeno je čišćenje Pavlovice koja je bila onečišćena s oko 13 kubika otpada. U prvoj speleološko-ekološkoj akciji  05. 12. 2015. izvučeno je 8 kubika, a u ovoj drugoj  5 kubika sitnog i krupnog materijala. Stoga zahvaljujemo svim sudionicima koji su učestvovali u ovoj akciji i ostavili nam jamu Pavlovicu čistu.

Nažalost, na području Parka prirode dokumentirana su još čak dvadeset i tri speleološka objekta koja su ilegalni deponiji smeća. Molimo zato mještane i sve neupućene čitatelje i posjetitelje: ne bacajte otpad u prirodu! Sve što se baci u ponore, ponikve ili jame, prije ili kasnije završi u našim izvorima, potocima i rijekama. A trovanjem pitke vode i organizama koji žive u njoj, trujemo i sebe!
Kontrolirana eksplozija kod sela Keseri


Keseri, 12. veljače 2016.
U petak 12. 02. 2016. djelatnici Protueksplozijske službe MUP-a RH izvadili su iz jame Pavlovica kod Kesera minobacačku minu. Mina je bila pronađena od strane speleologa 05. 12. 2015. u prvoj speleološko-ekološkoj akciji čišćenja podzemlja, gdje je i ostavljena do njenog sigurnog uklanjanja od strane stručnih osoba. Radilo se o mini Brixia od 45 mm. Brixia - Model 35 bio je talijanski laki minobacač korišten tokom Drugog svjetskog rata. Mina je uništena blizu jame kontroliranom eksplozijom od strane djelatnika MUP-a. Ovakvih primjera odbačenih ili neeksplodiranih naprava ima puno diljem naše domovine. Često se pronalaze sredstva zaostala iz dvaju svjetskih ratova, kao i ona iz Domovinskog rata. Također i sada u mirno doba ljudi još uvijek neodgovorno odbacuju opasne tvari u prirodu. Nesavjesni građani u želji da se riješe opasnih eksplozivnih tvari i oružja, često puta ne razmišljaju o mogućim tragičnim posljedicama. U nadi da ih nitko neće vidjeti eksplozivne tvari odbacuju u kontejnere ili u šumu, a najčešće u kakvi speleološki objekt. Bacajući eksplozivna sredstva u jamu, ljudi u zabludi vjeruju da su ih se riješili na siguran način. Tim svojim neodgovornim činom dovode u opasnost živote speleologa prilikom istraživanja ili čišćenja podzemlja. Stoga, zbog opće sigurnosti zdravlja i života ljudi, podsjećamo da je MUP-ova akcija dobrovoljne predaje oružja bez sankcija od strane policije vremenski neograničena, a o svemu se dodatno možete dodatno informirati i putem besplatne telefonske linije 0800 88 92. Građani, budite savjesni i prijavite ili predajte opasna oružja i eksplozivne tvari jer ste tim činom spasili ljudski život.60 godina HGSS stanice Samobor

Samobor, 30. siječnja 2016.
Hrvatska gorska služba spašavanja proslavila je 30. siječnja ove godine 60 godina osnutka i djelovanja stanice Samobor. Stanica Samobor prva je stanica osnovana na teritorijalnom principu, načinu na koji je i danas ustrojen HGSS, te već šezdeset godina brine za sigurnost posjetitelja i stanovnika prvenstveno na području Samoborskog gorja i Žumberka. Na svečanosti su međuostalim dodjeljenje i zahvalnice najzaslužnijim institucijama i službama s kojima stanica Samobor surađuje, pa tako i Javnoj ustanovi „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“. Više o obilježavanju ove godišnjice pročitajte na internetskim stranicama HGSS-a.

Izvor: http://www.gss.hr/novosti/obiljezavanje-60-godina-stanice-samobor-i-zbor-spasavatelja/
Prvo ovogodišnje hodočašće na Svetu Geru


Sošice – Sveta Gera, 31.01.2016.
U nedjelju 31. siječnja 2016. godine održano je dvadeset i treće zimsko hodočašće na Svetu Geru. Kao i svake godine tradicionalno je misa zadnju nedjelju u siječnju, točno u dvanaest sati. Svetu misu predvodio je mons. Mijo Gorski, biskup zagrebački uz pomoć čuvara svetišta, stojdraškog župnika i žumberačkog vikara Mile Vranešića. U vršenju službe božje učestvovali su još i kaljski župnik mons. Juraj Jerneić, te župnici Josip Gojan iz Slavetića, Marjan Jeftimov iz Sošica i Zinovije Zastavni iz Radatovića. Ove godine je izostao pravi zimski ugođaj pošto priroda nije bila prekrivena snijegom. Olovno sivi oblaci su plovili tmurnim nebom nošeni jakim vjetrom. Usprkos za ovo doba godine dosta visokih šest stupnjeva Celzijevih, zbog ledenog vjetra, temperaturni osjećaj ugode je davao dojam kao da je oko nule. Ipak se oko svetišta na Svetoj Geri skupilo preko pet stotina planinara i hodočasnika. Najveći dio ih je dopješačio planinarskom stazom iz Sošica, nešto ih je krenulo iz planinarskog doma na Vodicama, te dio iz susjedne Slovenije. Većina hodočasnika je došla pješice, dok ih se dio dovezao s četrdesetak automobila i četiri motocikla.

Za sigurnost planinara brinuli su se HGSS iz Samobora i Karlovca, policija i čuvari prirode iz Parka prirode "Žumberak - Samoborsko gorje". Planinari su se pri dolasku na Geru mogli okrijepiti na štandu OPG-a Stanišić čajem, kuhanim vinom i likerima, te na ostala tri štanda kupiti ljekovite pripravke od meda i bilja, suvenire i razna pića.

Po vjetrovitom i prohladnom zimskom danu planinarima su dobrodošle zapaljene tri vatre, tako da su se mogli pored njih presvući, ogrijati i ispeći kobasice i slaninu. Većina hodočasnika je otišla u ranim popodnevnim satima jer su vremenski vezani za odlazak autobusom iz Sošica, a nekolicina planinara je produžila boravak do petnaest sati sve dok nije još jače s vjetrom zahladilo.