Povratak na naslovnicu PP-Žumberak

NOVOSTI


NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE


Javna ustanova „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“ raspisala je natječaj za stručnog/u voditelja/icu za mandatno razdoblje od 4 godine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
U sklopu projekta „Uživam tradicijo“ održane radionice s lokalnim ponuđačima turističkih usluga


Jurkovo Selo, 20. i 27.11.2017.
U studenome ove godine (20. i 27. 11. 2017.) održane su dvije radionice za ugostitelje i voditelje planinarskih domova u Jurkovom Selu, u Seljačkom domaćinstvu „Podžumberak”. Javna ustanova „Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje“ provela je radionice u sklopu EU projekta „Uživam tradicijo“ iz prekogranične suradnje Slovenije i Hrvatske, program Interreg V-A SI-HR. Glavni cilj projekta je uspostavljanje kulinarske transverzale od Panonije do Jadrana koja će posjetiteljima ponuditi jedinstveni doživljaj autohtone tradicije i kulinarstva u obliku privlačnih turističkih programa. Na temelju dugoročno održivog sudjelovanja lokalnih ponuđača turistički će se programi provoditi na jedinstvenim područjima baštine Slovenije i Hrvatske: klijet na Trškoj gori, Botanički vrt i Muzej grada Ljubljane, Trubarjeva domačija u Rašici, Lončarsko selo Filovci - muzej na otvorenom, Park prirode Žumberak–Samoborsko gorje, jezgrama naselja Prezid i Vrsar i u muzejima Krapine.

Pod budnim okom domaćice Snježane Klanfar, uzvanici su se mogli okušati u modernoj izvedbi različitih tradicionalnih jela, koja su kasnije i degustirali. Pripremali su se namazi od graha i čvaraka, pastrve, kobasice i krvavice, kisela repa sa suhim mesom, žganci s različitim prilozima i salatama, žumberačka pogača i dr. Uz obaveznu žumberačku grebljicu, ocvirnicu i rogačnicu, uzvanici su zajedno sa domaćinima i djelatnicima Parka raspravljali o aktivnijoj suradnji i turističkim potencijalima ovoga kraja.


Provedene aktivnosti održavanja vlažnih staništa


Kao dio redovnih aktivnosti očuvanja staništa u povoljnom stanju, a kako je planirano u Godišnjem planu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode, u ponedjeljak, 27.11.2017. djelatnici Javne ustanove „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“ su proveli akciju čišćenja lokvi na području Parka: lokve u Stojavnici, Gornjem Oštrcu i lokve kod vodospreme Grič. Također, tijekom listopada, obavljeno je čišćenje creta Jarak.

Vlažna staništa kao što su lokve i cretovi predstavljaju posebne i vrlo vrijedne ekosustave. Iako male površine, od izuzetnog su značaja za cjelokupnu bioraznolikost na području Parka prirode. Lokve su mrijestilište mnogim vodozemcima i beskralješnjacima, ali i važno stanište za brojne biljne vrste.

Usprkos njihovoj vrijednosti, danas su lokve i cretovi među najosjetljivijim i najugroženijim slatkovodnim staništima. Neodržavanjem, zbog sukcesije, ova staništa zaraštavaju i dolazi do njihovog isušivanja. Da bi sačuvali ta vrijedna staništa i za njih vezan živi svijet potrebno je redovito provoditi aktivno čišćenje i pri tome se držati preporučenih smjernica za održavanje lokvi (ručno vađenje lišća, mulja i grana, aktivnosti, uklanjanje samo dijela sedimenta, radove provoditi u doba kada je fauna u fazi mirovanja i sl.).


ECO KARST – ODRŽAN „TRENING A“ U SAMOBORU


Samobor, 13.-16. studenog 2017.
Park prirode „Žumberak – Samoborsko gorje“ jedno je od 7 krških područja obuhvaćenih projektom „Eco Karst“ iz programa Interreg Dunav, sufinanciranim iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Sudionici dvanaest institucija - partnera iz devet europskih zemalja dunavske regije okupilo se u ponedjeljak u Samoboru, gdje se od 13. do 16. studenog održao prvi od ukupno četiri planirana treninga za zaposlenike pilot područja u okviru provođenja projekta.

Trening o identifikaciji usluga ekosustava, njihovom kartiranju te identifikaciji i analizi dionika u krškim područjima, na kojem je sudjelovalo 35 sudionika iz cijele dunavske regije (Njemačka, Austrija, Slovenija, Mađarska, Rumunjska, BiH, Srbija, Crna Gora i Hrvatska) bit će temelj za razvijanje zajedničke strategije i izradu planova upravljanja koji će u konačnici poslužiti za razvoj tzv. "zelenog" poduzetništva. Odgovoriti na pitanje kako se kao korisnici prostora možemo međusobno povezati i iskoristiti sve materijalne, ali i one neopipljive dobrobiti koje nam priroda daje, za razvoj poslova od kojih se može (pre)živjeti, a pritom misliti i na njeno očuvanje, izazov je koji je tek pred nama.


Eko-centar Budinjak zatvara vrata do proljeća


Dragi posjetitelji, Eko-centar Budinjak od 05.11.2017. prestaje s dežurstvima vikendima i blagdanima. Kroz tjedan smo otvoreni za unaprijed dogovorene grupe, koje se mogu najaviti na brojeve telefona +385 (0)1 3327 659 ili +385 (0)99 426 4731 te mail adresu dubravka.kranjcevic@pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr.
NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE


Javna ustanova „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“ raspisala je natječaj za koordinatora/icu na projektu „ECO KARST“ sufinanciranog od Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Program suradnje Interreg Danube Transnational, za vrijeme trajanja projekta, a najdulje do 30. 6. 2019. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama.Započela provedba projekta „Uživam tradicijo“


Javna ustanova „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“ započela je u 2017. s provedbom trećeg Interreg projekta. Projekt "Uživam tradicijo" započeo je 1. srpnja 2017., a trajat će do 31. prosinca 2019. godine. Projekt vrijedan 1.593.700,00 eura izabran je medu 112 projektnih prijava podnesenih u okviru 2. roka Otvorenog poziva Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. U istom je roku iz sredstava Europskog Fonda za regionalni razvoj (EFRR) odobreno sveukupno dvanaest projekata u ukupnoj vrijednosti od 11,5 milijuna eura europskoga sufinanciranja, i to jedanaest s područja očuvanja i održivog korištenja prirodnih i kulturnih resursa, te jedan s područja zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja.

Vodeći partner projekta je Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, a osim Javne ustanove „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“ partneri na projektu su slovenski PARNAS - Zavod za kulturo in turizem (Velike Lašće), Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Naj Tura d.o.o. (Mengeš), te hrvatski partneri: Turistička zajednica općine Vrsar, Udruga za zdrav život i zdravu prirodu "Trbuhovica" (Prezid) i Zagorska razvojna agencija. U projektu će kao pridruženi partneri također sudjelovati i Muzej in galerije mesta Ljubljana, Turizem Ljubljana, Zavod lončarska vas Filovci, Samoborski muzej te Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola Samobor.

Glavni cilj projekta je uspostavljanje kulinarske transverzale od Panonije do Jadrana koja će posjetiteljima ponuditi jedinstveni doživljaj autohtone tradicije i kulinarskih doživljaja u obliku privlačnih programa koji će se na temelju dugoročno održivog sudjelovanja lokalnih ponuđača provoditi na jedinstvenim područjima baštine.

Za vrijeme trajanja projekta naša Ustanova će provoditi brojne aktivnosti. Tako ćemo npr. u suradnji sa svim projektnim partnerima pripremiti zajedničku strategiju uspostavljanja prekogranične kulinarske transverzale. Rezultat provedbe strategije biti će zajednički turistički proizvod i brend UŽIVAM TRADICIJU. Dio brenda će postati i tradicionalna manifestacija „Tisućljeća kulinarstva“ koju će Javna ustanova tijekom 2017., 2018. i 2019. godine predstaviti kao inovativni kulinarski događaj. Tijekom iste tri godine održat ćemo i ljetne kulinarske kampove, za potrebe provedbe kojih će se obnoviti smještajni kapaciteti Eko-centra Budinjak. Uspostavit ćemo i baštinsku zajednicu – zajednicu pojedinaca i /ili institucija koje će se tijekom trajanja projekta, ali i nakon njegova završetka, baviti očuvanjem odabrane kulinarske baštine s područja Parka prirode.

Kroz navedene i brojne druge aktivnosti, cilj projekta je dionike koji djeluju na određenom području povezati u zajednice koje će znanja o baštini i tradiciji prenositi na mlađe naraštaje i posjetitelje, podići razinu znanja o baštini i time educirati o mogućnostima korištenja iste za stvaranje privlačnih radnih mjesta na lokalnom području, kao i ponuditi nove programe i sadržaje te na taj način povećati broj posjetitelja na projektnim područjima.ECO KARST - studijsko putovanje u Nacionalni park Kalkalpen
Nacionalni park Kalkalpen, 24 – 27. rujna 2017.


Početkom ove godine započeo je transnacionalni projekt iz programa Interreg Dunav - financijskog instrumenta europske teritorijalne suradnje, akronima ECO KARST, a Park prirode “Žumberak - Samoborsko gorje” jedno je od 7 krških pilot područja u kojima će glavni izazov biti pronaći ravnotežu između očuvanja i zaštite prirode te njenog održivog korištenja. Sedam krških područja u sedam različitih zemalja dijeli slične probleme, a nedostatak adekvatnih znanja ograničavajući je faktor za ublažavanje degradacije ekosustava i održivi razvoj u dunavskom porječju. Vodeći partner projekta je Zavod za gozdove Slovenije, a ostali projektni partneri su institucije i parkovi iz Njemačke, Austrije, Mađarske, Slovenije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i Rumunjske.

Rezultat projekta bit će poboljšano upravljanje i održivi razvoj krških bio – regija, kroz podizanje svijesti o uslugama ekosustava i povećan broj poduzetnika u poslovima koji poboljšavaju stanje bioraznolikosti. Smjernice za uvođenje usluga ekosustava u takve poslove poslužit će kao alat u čitavoj dunavskoj i dinarskoj regiji.

Jedna od projektnih aktivnosti je razmjena iskustava i dobre prakse među partnerskim područjima, i s tom svrhom oganiziran je posjet austrijskom pilot području, Nacionalnom parku Kalkalpen od 24. do 27. rujna 2017., kojem su se uz djelatnike Javne ustanove pridružili i neki od lokalnih dionika.

Bila je to ujedno i prilika da se projektni partneri iz različitih područja sretnu i nauče ponešto o upravljanju i prirodnim vrijednostima NP Kalkalpen.

U ponedjeljak je bio organiziran posjet južnom dijelu Nacionalnog parka i regiji Phyrn Priel, gdje se nalazi njihov posjetiteljski centar, panoramski toranj Wurbauerkogel, tematska staza Hengstpass i planinski pašnjak Puglalm. Sudionicima posjeta dobrodošlicu je zaželio ravnatelj NP Kalkalpen, dr. Erich Mayrhofer, osvrnuvši se na 20. obljetnicu od osnivanja Parka i izazove s kojima se susreću u upravljanju, kako bi održali Park u sadašnjem stanju.

U utorak su se primjeri dobre prakse mogli vidjeti na obiteljskom gospodarstvu Höllhuber, koje se bavi preradom lokalno uzgojenog voća u sokove i “cydere”, te u pilani Aigner. Oba proizvođača s ponosom koriste logotip Nacionalnog parka Kalkalpen. Najuzbudljiviji dio dana bio je ipak posjet dolini Bodinggraben, gdje je jedna grupa sudjelovala u vođenoj turi kroz divljinu u potrazi za jelenima (odnosno, njihovim glasanjem), dok su drugi posjetili dvorac grofa Lamberga, jednu od najistaknutijih kulturno – povijesnih destinacija ove regije.

Studijsko putovanje završilo je prezentacijom primjera dobre prakse lokalnih proizvođača.

Sljedeća projektna aktivnost održat će se sredinom studenoga upravo u Samoboru, gdje će se projektni partneri ponovo susresti na trodnevnoj edukaciji o identifikaciji, kartiranju i analizi tipova i usluga ekosustava te korisnika prostora.Održana trinaesta po redu manifestacija „Tisućljeća kulinarstva“
Budinjak, 9. i 10. rujna 2017.


U Arheološkom parku u Budinjaku 9. i 10. rujna 2017. održana je trinaesta po redu manifestacija „Tisućljeća kulinarstva“. Budinjak je i ove godine zamirisao po pretpovijesti, rimskom dobu, srednjem vijeku i tradicijskoj žumberačkoj kuhinji. Vrijeme nas je poslužilo oba dana, pa su mnogobrojni posjetitelji, povratnici ali i novi znatiželjnici, uživali u šetnji poučnom stazom „Staza kneževa“ i kuhanju jela poput pastrve u glini, knedli od koprive, rimske kaše i Lukanijevih kobasica.

Manifestacija je ove, kao i sljedeće dvije godine, sufinancirana kroz projekt „Uživam tradicijo“ kojeg sufinancira Europski fond za regionalni razvoj kroz Program suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska.

Financijski su nam pomogli i Ministarstvo kulture, te Zagrebačka županija. I ovim putem im se zahvaljujemo što već čitav niz godina prepoznaju vrijednost ove manifestacije i financijski nas podupiru.

Ponajviše hvala svim našim posjetiteljima, a za sve one koji su ove godine propustili kuhati s nama – sve ponavljamo u rujnu 2018.NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE


Javna ustanova „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“ raspisala je natječaj za stručnog/u suradnika/icu – koordinatora/icu na projektu „Uživam tradicijo“ sufinanciranog od Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Program suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska, za vrijeme trajanja projekta, a najdulje do 31.12.2019. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

NAJAVLJUJEMO: RADIONICA ZA DJECU NA TISUĆLJEĆIMA KULINARSTVA 2017.
Budinjak, 9. rujan 2017.


U subotu 9. rujna u sklopu manifestacije „Tisućljeća kulinarstva“ u 13 i 15 sati Metka Starič iz Zavoda Parnas održat će radionicu za djecu na kojoj će se izrađivati male knjižice – kuharice.

Zavod Parnas je partner na projektu „Uživam tradicijo“ financiranom iz programa Interreg V-A Slovenija – Hrvatska iz kojeg se ove godine djelomično financira i naša manifestacija. Zahvaljujemo im se što će nas posjetiti i razveseliti naše najmlađe posjetitelje ovim radionicama.

BESPLATAN AUTOBUS ZA POSJETITELJE TISUĆLJEĆA KULINARSTVA 2017.


9. i 10. rujan 2017.
Za posjetitelje manifestacije „Tisućljeća kulinarstva“ U SUBOTU 9. 9. i NEDJELJU, 10.09.2017., osigurali smo besplatan mini autobus koji će goste prevesti do Budinjaka te natrag.

Autobus prijevoznika Autoturist Samobor polazi u 8:30 sati ispred Gradskog poglavarstva u Zagrebu, te u 9:15 sa glavnog autobusnog kolodvora u Samoboru (peron za povremeni prijevoz).

Zbog ograničenog broja mjesta, SJEDALO U AUTOBUSU OBAVEZNO JE REZERVIRATI na dubravka.kranjcevic@pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr ili telefon (01) 3327 677 te 099 426 4731.Najavljujemo: TISUĆLJEĆA KULINARSTVA 2017.


U Eko – centru Budinjak, 09. i 10. rujna 2017. održat će se trinaesta po redu manifestacija "Tisućljeća kulinarstva". Cijena ulaznice je 40,00 kn po osobi. Pozivamo Vas da nam se pridružite u Arheološkom parku u Budinjaku i otisnete se s nama na putovanje kroz vrijeme - saznajte kakvog su okusa i mirisa bili pretpovijest, rimsko doba, srednji te novi vijek. Otkrijte što su to liquamen, verjuice i miloduh, umotajte s nama svoju pastrvu u glinu, zakuhajte vodu vrućim kamenjem, te otkrijte kako su datulje i papar zapravo izvrsna kombinacija!

Program je jednodnevan i započinje u 10:00 sati stručnim vodstvom po poučnoj stazi "Staza kneževa", pri čemu posjetitelji sami beru i samoniklo bilje koje će kasnije koristiti u pripremi hrane. Po povratku u Eko - centar posjetitelji se raspoređuju u četiri radionice: pretpovijesna, rimska, srednjovjekovna te tradicionalna kuhinja. Uz pomoć voditelja radionica priprema se hrana po receptima iz naših kuharica. Kuha se u samo jednoj radionici, ali hranu je moguće degustirati iz svih razdoblja. Radionice završavaju oko 18:00 sati.

Ukoliko smo Vas uspjeli zainteresirati, rezervirajte svoje mjesto na:
dubravka.kranjcevic@pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr
telefon: +385 (0)1 3327 677 ili +385 (0)99 426 4731

Manifestacija je sufinancirana sredstvima iz projekta “Uživam tradicijo” u sklopu programa suradnje Interreg Slovenija - Hrvatska.
S veseljem Vas očekujemo na Budinjaku!ZBOG STRADAVANJA PTICA HEP KOD JEZERNICA POSTAVIO ZAŠTITU NA ELEKTRIČNOM STUPU

 


Jezernice, 25. kolovoza 2017.
Kad se male ruke slože, sve se može: Nakon što su djelatnici Parka HAOPu prijavili stradavanje škanjca i sove jastrebače na istom električnom stupu kod Jezernica (obje u samo mjesec dana), realizirana je uspješna suradnja s HEP-om. Djelatnici HEP-a su dana 25.08.2017. izvršili mjere zaštite koje se odnose na ublažavanje rizika stradavanja ptica od kolizije i elektrokucije. Postavili su mehaničke prepreke za slijetanje i dodatno su izolirali djelove vodiča na rasklopištu stupa. Detaljnije pročitajte u nastavku:

Djelatnici HEP-a su dana 25.08.2017. g. izvršili mjere zaštite koje se odnose na ublažavanje rizika stradavanja ciljnih vrsta ptica od kolizije i elektrokucije. Tom prilikom su postavili mehaničke prepreke za slijetanje i dodatno izolirali djelove vodiča na rasklopištu električnog stupa kod Jezernica kako ne bi više stradavale ptice. Na tom su kritičnom objektu u roku od mjesec dana smrtno stradali škanjac i sova jastrebača. Djelatnici Parka prirode prilikom svojih redovitih djelatnosti na terenu u takvim situacijama obaviještavaju HAOP koji poduzima daljnje potrebne mjere. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. i Udruga BIOM imaju potpisan Sporazum o suradnji na zaštiti ptica od stradavanja na rizičnim elementima nadzemne distribucijske mreže električne energije. HEP ODS je odgovoran za isporuku električne energije kupcima te za održavanje i razvoj distribucijske mreže i postrojenja. Suradnja HEP-ODS-a i BIOM-a značajno je unaprijedila provođenje obveza koje proizlaze iz Zakona o zaštiti prirode te Pravilnika o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže Natura 2000, a koje uključuju zaštitu ugroženih i zakonom zaštićenih vrsta ptica na području ekološke mreže. Suradnja BIOM-a i HEP-ODS-a dobrovoljnog je karaktera i uspostavljena je prema primjerima najbolje svjetske prakse. Obostrana korist se, uz zaštitu ptica od stradavanja od strujnog udara, očituje i kroz unaprjeđenje sigurne i neprekinute isporuke električne energije kupcima te smanjenje troškova održavanja elektroenergetske mreže. Sporazum o suradnji uključuje stručnu podršku u prikupljanju podataka o stradavanju ptica, razvoj i implementaciju tehničkih rješenja za učinkovitu provedbu mjera zaštite, redovitu komunikaciju s ciljem razmjene informacija te zajedničkom informiranju javnosti o provedenim aktivnostima. Opredjeljenje HEP ODS-a o provođenju mjera zaštite okoliša i prirode s ciljem očuvanja biološke raznolikosti implementirano je i u Politiku upravljanja okolišem HEP-a, a zaštita ptica od strujnog udara provodi se već dulji niz godina. Ovakva suradnja će unaprijediti te aktivnosti, olakšati provedbu zakonskih obveza s područja zaštite okoliša i prirode te ojačati zaštitu ptica i prirode u Hrvatskoj.Dostupna digitalna verzija vodiča Parkovi Hrvatske


Vodič po nacionalnim parkovima i parkovima prirode Republike Hrvatske sada je dostupan i u digitalnom obliku. Verzije na hrvatskom odnosno engleskom jeziku možete preuzeti ovdje:

Vodič "Parkovi Hrvatske"
Guide to Parks of Croatia


„Košnja kao nekad za sutra“ – „Od travnjaka do travnika“


Sv. Gera - Krči – Miklavž, 25. lipnja 2017.

Ovogodišnju manifestaciju pokazne ručne košnje biološki visokovrijednih livada košanica na području Parka prirode „Košnja kao nekad za sutra“ održali smo na hrvatsko – slovenskoj granici, na zajednički Dan državnosti  25. lipnja, u suradnji s kolegama iz Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, pod sloganom “Od travnjaka do travnika”.

Područje Žumberka i Gorjanaca (naziv za slovenski dio Žumberačke gore) bilježi izrazitu dinamiku zaraštanja travnjaka. Posljedica je to složenih društvenih (depopulacija), gospodarskih (napuštanje tradicionalne poljoprivrede i stočarstva) i političkih promjena koje su prisutne od početka prošlog stoljeća. Suhi brdski travnjaci značajan su element tradicionalnog mozaičnog krajobraza ovog područja te ujedno i staništa najveće biorazolikosti. Prepoznajući vrijednost i važnost ovog poluprirodnog staništa, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN) i Društvo Gorjanske košenice sudjeluju kao partneri u projektu LIFE TO GRASSLANDS (LIFE Conservation and managment of dry grasslands in Eastern Slovenia), a naša ustanova četvrtu godinu zaredom održava demonstraciju tradicionalne košnje livada.

Nakon okupljanja četrdesetak sudionika na Svetoj Geri započela je pješačka tura dugačka oko 7.5 km. Pješačilo se najprije do Krča, gdje su dvanaestorica vrijednih kosaca iz Sošica, Novog Sela Žumberačkog, Osunje, Prisjeke, Cerovice, Bratelja, Pokleka i Stojdrage rano ujutro započela s košnjom te su posjetitelji mogli iz prve ruke vidjeti već pomalo zaboravljenu tradiciju ovoga kraja, kao i pokazno klepanje kosa, ali i čuti od lokalnih stanovnika kako se to nekada radilo. Posjetitelji su nakon toga nastavili pješačiti do Miklavža, gdje su ih domaćini Društvo Gorjanske košenice počastili ručkom.

Zahvaljujemo vrijednim koscima na trudu i volji da očuvaju ovu tradiciju, a također i suorganizatorima, svim posjetiteljima te hrvatskoj i slovenskoj graničnoj policiji. Uvjereni smo u nastavak ovakve prekogranične suradnje -  granica nas ne razdvaja, nego spaja u nastojanjima da očuvamo tradiciju i krajobraz.

Drugi Tjedan parkova Hrvatske od 20. do 28. svibnja 2017.

Najava za medije

Hrvatski nacionalni parkovi i parkovi prirode s više od 50 različitih aktivnosti obilježavaju Dan zaštite prirode RH, Međunarodni dan bioraznolikosti te Europski dan parkova

Zagreb, 22. svibnja 2017. – Po očuvanoj prirodi Hrvatska je jedna od najbogatijih zemalja, a 8 nacionalnih parkova i 11 parkova prirode, objedinjenih pod brend Parkovi Hrvatske, najprepoznatljivija su zaštićena područja. Kako bi podigli svijest građana o važnosti očuvane prirode i bioraznolikosti, održivom turizmu te učinkovitom upravljanju posjećivanjem parkova, od 20. do 28. svibnja obilježava se drugi Tjedan parkova Hrvatske. U tom će periodu svih 19 parkova kroz više od 50 edukativnih i rekreativnih događanja namijenjenih različitim ciljnim skupinama obilježiti Dan Nature 2000, Dan zaštite prirode RH i Međunarodni dan bioraznolikosti te Europski dan parkova.
U subotu 20. svibnja te nedjelju 28. svibnja u 11 i 13 sati Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje organizira besplatno vodstvo električnim biciklima na relaciji Budinjak - Sv. Petka - Mrzlo polje - Budinjak. Osim toga, u subotu 27. svibnja u 10 i 13 sati za sve zainteresirane organizirano je besplatno vodstvo po poučnoj stati Okićnica.
Oko 80% građana prepoznaje očuvanu prirodu kao najveću hrvatsku vrijednost, a kao glavnu ulogu zaštićenih područja vidi edukaciju i istraživanje te gospodarski razvoj lokalnih područja. Upravo je navedeno bilo poticaj za pokretanje Tjedna parkova Hrvatske u kojem parkovi otvaraju svoja vrata prvenstveno lokalnom stanovništvu kako bi ih, kroz razna događanja, upoznali sa svojim djelovanjem, ali i educirali o važnosti zaštite prirode i očuvanja bioraznolikosti.

Više informacija o Tjednu parkova Hrvatske dostupno je na www.parkovihrvatske.hr, www.facebook.com/parkovihrvatske.hr i www.instagram.com/ParkoviHrvatske.

###
Kontakt za medije: Ane Radović
Media Val – agencija za komunikacijski menadžment
01/36 66 536; 098/97 33 196
ane.radovic@media-val.hr
Obilježavanje Medjunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode Republike Hrvatske

Središnje događanje održat će se u subotu 20. svibnja od 11 do 17 sati u zagrebačkom parku Maksimir
Istovremeno će biti predstavljen i novi web shop Parkova Hrvatske

Zagreb, 17. svibnja 2017.

U povodu Međunarodnog dana bioraznolikosti, Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj i Dana Nature 2000 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Javna ustanova Maksimir i Program Ujedinjenih naroda za razvoj organiziraju cjelodnevno edukativno-informativno događanje za građane – Dan bioraznolikosti. Događanje će se održati u subotu 20. svibnja od 11 do 17 sati u zagrebačkom parku Maksimir.
Cilj je događanja kroz brojne vođene ture i izložbe te interaktivne igre i radionice na otvorenom educirati posjetitelje o važnosti očuvanja bioraznolikosti i uspostave održivog turizma u kontekstu zaštite prirode, što je i glavna tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana bioraznolikosti. Osim toga, u sklopu događanja bit će predstavljen i novi web shop Parkova Hrvatske.
Svoje će aktivnosti u Maksimiru, između ostalih, predstaviti i svih 8 nacionalnih parkova i 11 parkova prirode, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Javna ustanova Maksimir, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, National geographic, Zoološki vrt grada Zagreba, WWF Adria, Narodno sveučilište Dubrava – Ekoklub, Udruge BIOM i Hyla, Hrvatsko geološko društvo, Udruga Hrvatski rendžer te županijske javne ustanove za zaštitu prirode.
Posjetitelji će se tako moći upoznati s ponudom i aktivnostima svih 19 hrvatskih parkova, pojedinim životinjskim vrstama poput ptica i paukova, biljnim vrstama Maksimira te fosilima, a djeca će imati prilike osvojiti nagrade u nagradnoj igri „Potraga za prirodnim blagom – uhvati biološku raznolikost“, koja počinje u 11:30 sati.
Međunarodni dan bioraznolikosti, koji se obilježava 22. svibnja, proglasili su Ujedinjeni narodi kako bi upozorili na bioraznolikost kao globalnu vrijednost od neprocjenjivog značenja za sadašnje i buduće naraštaje. Istog dana Republika Hrvatska obilježava Dan zaštite prirode, proglašen još 2003. godine, dok se od ove godine 21. svibnja u Europi obilježava kao Dan Nature 2000.

###
Kontakt za medije: Ane Radović
Media Val – agencija za komunikacijski menadžment
01/36 66 536; 098/97 33 196
ane.radovic@media-val.hr
Obilježavanje Tjedna parkova u Parku prirode Žumberak-Samoborsko gorje

NAJAVA DOGAĐANJA


Povodom Tjedna parkova u Parku prirode Žumberak-Samoborsko gorje održat će se sljedeća događanja:
Besplatna stručna vodstva ne električnim biciklima
Besplatna vodstva na električnim biciklima održat će se u subotu 20.svibnja te nedjelju 28. svibnja u 11:00 i 13:00 sati. Tura kreće iz Eko-centra Budinjak, dalje nastavlja kroz Mrzlo Polje, Gornju Vasu, prolazi uz kapelu Svete Petke i završava opet u eko-centru. Trajanje vodstva je otprilike 1,5 sat.
Zbog ograničenog broja e-bicikala, potrebno je rezervirati svoje mjesto telefonski na 01 3327 677, 099 426 4731 ili e-mailom na dubravka.kranjcevic@pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr.
Predstavljanje i besplatno vodstvo po poučnoj stazi "Okićnica" Radi predstavljanja novootvorene poučne staze "Okićnica", u subotu 27. svibnja održat će se besplatna stručna vodstva u 10:00 i 13:00 sati. Polazak je ispred Planinarskog doma Maks Plotnikov, a kontakt osoba je Kristijan Brkić na kristijan.brkic@pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr, 01 3327 679 ili 098 968 7250.
Poučna staza "Okićnica" duga je 2,5km. Radi se o planinarski nezahtjevnoj stazi koja kroz 10 poučnih tabli donosi priču o tome što je privlačilo ljude da od pamtivijeka pohode vrletni Okić, u čemu je njegova strateška važnost i kako su ga ljudi kroz povijest doživljavali, vrednovali i koristili.


Otvorena nova poučna staza "Okićnica"

Stari grad Okić, 16. svibnja 2017.

U utorak, 16.svibnja otvorili smo novu poučnu stazu "Okićnica". Počevši od Planinarskog doma Maks Plotnikov, duž staze duge 2,5 km, a kroz deset poučnih tabli ispričana je priča o tome što je privlačilo ljude da od pamtivijeka pohode vrletni Okić, u čemu je njegova strateška važnost i kako su ga ljudi kroz povijest doživljavali, vrednovali i koristili.

Zahvaljujemo svim gostima koji su uveličali otvorenje svojim dolaskom, a osobito Gradu Samoboru koji je i sufinancirao izradu ove staze. Također se zahvaljujemo gospodinu Marijanu Slakoperu što nam je omogućio da se domjenak za goste održi u prekrasnoj Etno kući pod Okićem.

Predstavljanje staze za široku javnost održat će se u sklopu Tjedna parkova, u subotu 27. svibnja 2017. godine, kroz besplatna stručna vodstva u 10:00 i 13:00 sati.

EKO-CENTAR BUDINJAK OTVOREN ZA POSJEĆIVANJE VIKENDIMA I BLAGDANIMA

Dragi posjetitelji, kao i ranijih godina, s početkom svibnja u našem posjetiteljskom centru u Budinjaku započeli smo s dežurstvima vikendima i blagdanima. Svaku subotu, nedjelju i blagdan od 10 – 17h sati za Vas je u centru netko od djelatnika stručne službe. U tjednu smo otvoreni samo po najavi grupa.

NOVO U 2017.

U eko-centru možete iznajmiti električni bicikl po cijeni od 50 kn/danu, a od ove godine u ponudi imamo i vođene biciklističke ture za koje je potrebno najaviti se unaprijed i rezervirati termin na brojeve telefona +385 (0)1 3327 677, +385 (0)99 426 4731 ili e-mail dubravka.kranjcevic@pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr.
Također, svaki prvi vikend u mjesecu u eko-centru dežuran će biti naš ravnatelj Kristijan Brkić. Stoga se slobodno navratite i porazgovarajte uživo s ravnateljem o Vašim pitanjima, prijedlozima ili kritikama.

Eko – centar Budinjak opremljen je suvenirnicom, natkrivenom vanjskom terasom, sanitarnim čvorovima te parkiralištem za osobne automobile i autobus. Uživati možete i na klupama postavljenim u našem voćnjaku. Budinjak je polazna točka za obilazak poučne staze „Staza kneževa“, a u blizini se nalazi i crkva Sv. Petke posebnog četverolisnog tlocrta.
Iznimno, centar može biti zatvoren u slučaju lošeg vremena. Ukoliko je vremenska prognoza loša, preporučamo da nas prije dolaska kontaktirate na +385 (0)99 426 4731 ili +385 (0)98 912 3011te provjerite da li je centar otvoren.

Autor fotografije: Alan Čaplar

 


Obilježen Dan planeta Zemlje

Slani Dol i Okić, 22. travnja 2017.

Dan planeta Zemlje ove godine obilježili smo s nekoliko radnih akcija. Prva je bila nastavak na prošlogodišnji rad INA volontera kada je saniran dio odronjene planinarske staze podno Starog grada Okića. Na toj dionici ovu su subotu naši djelatnici i volonteri iz Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj postavili novi most te počistili stazu od smeća.

Povodom Dana planeta Zemlje odlučili smo počistiti i dionicu kojom svakodnevno putujemo na posao. Tako je drugi dio djelatnika uz pomoć vrijednih volontera čistio od smeća rubove ceste i korito potoka na dionici Slani Dol – Gornji Kraj (Samobor).
Na Slanom Dolu smo se podružili i sa članovima HPD Japetić koji su istovremeno čistili i krčili planinarsku stazu od Slanog Dola do Rajskih jezera.OBILJEŽILI SMO DOLAZAK PROLJEĆA I SVJETSKI DAN VODA

Gradska knjižnica Samobor, 20. i 22. ožujka 2017.

Dugogodišnja uspješna suradnja Gradske knjižnice Samobor i Javne ustanove nastavlja se prigodnim predavanjima biologinja Parka prirode “Žumberak – Samoborsko gorje” na Odjelu za djecu i mlade. U tjednu pod nazivom “Volim prirodu” koji traje od 20. do 24. ožujka, gostovali smo kroz dvije aktualne teme.
Na prvi dan proljeća učenici 4. razreda OŠ Bogumila Tonija iz Samobora na Odjelu za djecu i mlade poslušali su predavanje o lokalnom nazivlju i korištenju samoniklog bilja, s posebnim naglaskom na otrovne biljke koje nas upravo mame u prirodu svojim prekrasnim cvjetovima. Dva dana kasnije, na Svjetski dan voda, učenici OŠ Samobor podsjetili su se važnosti voda za očuvanje bioraznolikosti slušajući predavanje “Živi svijet lokvi”.
S veseljem čekamo sljedeći poziv na gostovanje u knjižnici i druženje s najmlađim ljubiteljima prirode!
ECO KARST – započeo novi projekt iz programa Interreg Danube Transnational

USLUGE EKOSUSTAVA KRŠKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA – POKRETAČKA SNAGA LOKALNOG ODRŽIVOG RAZVOJA

S početkom godine započeo je i transnacionalni projekt iz programa Interreg Dunav, akronima ECO KARST, a Park prirode “Žumberak - Samoborsko gorje” jedno je od 7 krških pilot područja u kojima će glavni izazov biti pronaći ravnotežu između očuvanja i zaštite prirode te njenog održivog korištenja. Sedam krških područja u sedam različitih zemalja dijeli slične probleme, a nedostatak adekvatnih znanja ograničavajući je faktor za ublažavanje degradacije ekosustava i održivi razvoj u dunavskom porječju. Vodeći partner projekta je Zavod za gozdove Slovenije, a ostali projektni partneri su institucije i parkovi iz Njemačke, Austrije, Mađarske, Slovenije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i Rumunjske.
Ovaj projekt zasniva se na mogućnostima korištenja prirodnih vrijednosti sedam zaštićenih područja kao faktora gospodarskog razvoja, koje se temelji na održivom korištenju, svjesnom osjetljivosti krških ekosustava, važnosti njihovih usluga ekosustava i realnim mogućnostima razvoja poslova koji povoljno utječu na bioraznolikost. ECO KARST će uključiti javnost i privatne dionike, koji će, jačanjem kapaciteta, umrežavanjem i prijenosom znanja i vještina, procijeniti lokalne usluge ekosustava i objediniti 7 lokalnih akcijskih planova i zajedničku strategiju koja će nadograditi očuvanje prirode i olakšati početak takvih poslova u dunavskoj regiji.
Rezultat projekta bit će poboljšano upravljanje i održivi razvoj krških bio – regija, kroz podizanje svijesti o uslugama ekosustava i povećan broj poduzetnika u poslovima koji poboljšavaju stanje bioraznolikosti. Smjernice za uvođenje usluga ekosustava u takve poslove poslužit će kao alat u čitavoj dunavskoj i dinarskoj regiji.
Parkovi Hrvatske na sajmu Place2Go

 

Posjetitelji međunarodnog sajma turizma Place2Go, koji će se održati od 17. do 19. ožujka u Areni Zagreb, i ove će godine moći uživati u ljepotama hrvatskih zaštićenih područja. Na interaktivnom štandu brenda Parkovi Hrvatske 8 nacionalnih parkova i 11 parkova prirode predstavit će svoje vrijednosti, programe i atrakcije, a njihovi djelatnici posjetitelje će podsjetiti na važnost očuvanja prirode.
Brend Parkovi Hrvatske pokrenut je 2014. godine s ciljem promocije svih hrvatskih nacionalnih i parkova prirode, koji su najprepoznatljivija i najposjećenija nacionalna zaštićena područja. Uz to, parkovi su i glavni stupovi očuvanja prirode i bioraznolikosti, pametnog korištenja i održivog razvoja dragocjenih prirodnih resursa te su nositelji ekonomskog razvoja lokalnih područja u kojima se nalaze.
Do sada su u okviru brenda Parkovi Hrvatske pokrenuti webportal www.parkovihrvatske.hr te profili na društvenim mrežama Facebook i Instagram, a uskoro će biti dostupna i mobilna aplikacija kao i mogućnost kupnje ulaznica za parkove putem webshopa.
Vidimo se u Areni Zagreb od 17. do 19. ožujka.
Više informacija o međunarodnom sajmu turizma Place2Go dostupno je na www.place2go.org.
JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANA UPRAVLJANJA „PARKA PRIRODE ŽUMBERAK – SAMOBORSKO GORJE“

Na temelju članka 138. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode (NN broj 80/2013) Javna ustanova „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“ objavljuje javnu raspravu o Nacrtu Plana upravljanja „Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje za razdoblje od 2017. – 2026.

Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja trajat će 30 dana i to od 10. ožujka 2017. do 9. travnja 2017. godine.

Javni uvid u Nacrt Plana upravljanja može se obavljati svakog radnog dana od 8:00 – 15:00 sati u Upravnoj zgradi Javne ustanove „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“ (Slani Dol 1, 10430 Samobor), te u Gradu Samoboru (Trg kralja Tomislava 5), Gradu Jastrebarskom (Strossmayerov trg 13), Gradu Ozlju (Kurilovac 1), Općini Žumberak (Kostanjevac 5, Kostanjevac), Općini Krašić (Krašić 101, Krašić), Općini Klinča Sela (Karlovačka 28e, Klinča Sela).

Nacrt Plana upravljanja može se preuzeti sa službene web stranice Parka, a obavijest o provođenju javne rasprave objavljena je ovdje na službenoj web stranici i na oglasnoj ploči Javne ustanove.

Javno izlaganje o Nacrtu Plana upravljanja održat će se dana 3. travnja 2017. godine u Upravnoj zgradi Javne ustanove na adresi Slani Dol 1, 10430 Samobor, s početkom u 11:00 sati.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Plana upravljanja mogu se dostaviti na sljedeće načine:

upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave s naznačenim kontaktom (ime i prezime, adresa)
u pisanom obliku na adresu: Javna ustanova „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“, Slani Dol 1, 10430 Samobor, s naznakom „Očitovanje na Nacrt Plana upravljanja“
na e-mail adresu park@pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr
Molimo Vas da se uključite u postupak javne rasprave te dostavite svoja očitovanja, primjedbe i prijedloge.
Radionica procjene suradnje zaštićenog područja i lokalne zajednice

Budinjak, 3. ožujka 2017.

Javna ustanova “Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje” u petak, 3. ožujka, u prostorijama posjetiteljskog centra u Budinjaku bila je domaćin radionice koju po zaštićenim područjima provode djelatnici WWF Adria.
Jedna od mnogih aktivnosti programa „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ koju provodi WWF Adria je i povezivanje zaštićenih područja i njihovih lokalnih zajednica. U tu svrhu, izrađena je metodologija za procjenu suradnje zaštićenih područja i lokalnih zajednica kojom će se prikupiti informacije o suradnji te na osnovi dobivenih rezultata razviti preporuke za svako pojedino zaštićeno područje. Spomenute preporuke će sadržavati akcijski plan za stjecanje novih znanja i vještina potrebnih za poboljšanje suradnje. Nastavno, razvit će se i edukativni programi koji će biti dostupni svim zaštićenim područjima. Krajnji rezultat su zaštićena područja kojima se dobro upravlja te koja pružaju višestruke održive socijalne i ekonomske dobrobiti za pojedino područje i lokalnu zajednicu.
Zahvaljujemo svim predstavnicima lokalne zajednice koji su se odazvali na radionicu.
Ustanova započela s provedbom projekta ENJOYHERETAGE u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska

Samobor, 28. veljače 2017.

Javna ustanova „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“ 28. veljače organizirala je konferenciju za tisak gdje je javnosti predstavljen projekt ENJOYHERITAGE od strane svih partnera.
Nakon održane konferencije, a u svrhu podizanja svijesti o važnosti projektnog područja kod projektnih partnera, međuinstitucionalnog umrežavanja, produbljivanja te prijenosa znanja i iskustava u području upravljanja zaštićenim područjima s naglaskom na upravljanju posjetom i obrazovnim aktivnostima naša ustanova bila je organizator jednodnevne stručne ekskurzije za projektne partnere i dionike projekta.

Održana 6. PARCS-NIP radionica: Marketinška strategija brenda Parkovi Hrvatske

Vodice, 20. i 21. veljače 2017.

U sklopu PARCS projekta, u Vodicama je 20. i 21. veljače 2017. godine održana šesta po redu radionica na temu marketinške strategije brenda Parkovi Hrvatske. Predavanja i vježbe održala je Erika Harms iz Planet4People, koja je angažirana na projektu kao stručnjakinja za marketing zaštićenih područja. O strategiji promocije parkova prezentaciju je održala i Laura Popovac – predsjednica Zajednice pustolovnog turizma pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. O komunikacijskoj strategiji brend govorili su Ane Radović i Bernard Mihaljević iz agencije za komunikacijski menadžment Media Val.
Prvo ovogodišnje hodočašće na Svetu Geru

Sošice – Sv. Gera, 29. siječnja 2017.

Posljednju nedjelju u mjesecu, 29. siječnja 2017. godine održano je dvadeset i četvrto zimsko hodočašće na Svetu Geru. Kao i svake godine tradicionalno je misa zadnju nedjelju u siječnju točno u dvanaest sati. Svetu misu predvodio je mons. Mijo Gorski, biskup zagrebački uz pomoć čuvara svetišta stojdraškog župnika i žumberačkog vikara Mile Vranešića i kaljskog župnika mons. Juraja Jerneića.

Ove godine, za razliku od prošle, bio je pravi zimski ugođaj, pošto je priroda bila prekrivena snijegom. Vedro nebo bez ijednog oblačka, mirno vrijeme bez daška vjetra, sunce i ugodnih tri stupnja Celzijusevih, stvarali su kod posjetitelja poseban osjećaj ugode i opuštanja na najvišem vrhu Žumberačkog gorja. Oko svetišta na Svetoj Gori skupilo se preko šest stotina planinara i hodočasnika. Najveći dio ih je dopješačio planinarskom stazom iz Sošica, nešto ih je krenulo iz planinarskog doma na Vodicama, te dio iz susjedne Slovenije. Većina hodočasnika je došla pješice, dok ih se dio dovezao s četrdesetak automobila. Zimsko hodočašće je medijski popratila ekipa HTV-a i TV 4 rijeke. Za sigurnost planinara brinuli su se HGSS iz Samobora i Karlovca, policija i čuvari prirode iz JU "Park prirode Žumberak Samoborsko gorje". Planinari su se pri dolasku na Geru mogli okrijepiti na štandu OPG-a Stanišić čajem, kavom, kuhanim vinom i likerima.

Iako je bio topao i sunčan zimski dan, planinarima su dobro došle zapaljene dvije vatre, tako da su se mogli pored njih presvući, ogrijati i ispeći kobasice i slaninu. Većina hodočasnika je otišla u ranim popodnevnim satima jer su vremenski vezani za odlazak autobusom iz Sošica, a nekolicina planinara se zadržala malo duže uz vatru. Petero izletnika je nepažnjom otišlo cestom u Sloveniju do izletišta Gospodična, tako da su se vratili natrag na Geru oko 15,30. sati. Da bi stigli do 17 sati na autobus, te da se slučajno usput ne izgube, čuvarska služba Parka prirode ih je odvezla do Sošica. HGSS je imao jednu intervenciju pružanja prve pomoći ženi kojoj je pozlilo. Čuvar prirode i HGSS su u Sošicama dežurali do 18,30 sati, dok nisu otišli i posljednji izletnici.Imenovan novi ravnatelj

Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i energetike za novog ravnatelja Javne ustanove „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“ imenovan je naš dosadašnji stručni voditelj Kristijan Brkić, prof. geografije.
NAJAVA DOGAĐANJA: Tradicionalni Zimski hodočasnički pohod na Svetu Geru

Sošice – Sv. Gera, 29. siječnja 2017.

I ove se godine u nedjelju 29. siječnja, u organizaciji više različitih planinarskih društava, održava Zimski hodočasnički uspon na Svetu Geru. Nakon uspona, kojem je start u Sošicama, u kapeli sv. Ilije na Svetoj Geri služit će se u 12h misa. Molitveni je pohod prvi puta organiziran 1994. godine, nakon poziva pape Ivana Pavla II da se u nedjelju 23. siječnja 1994. u cijelom svijetu slave svete mise za mir u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini..